Så meget kommer F1-lånere til at betale i rente i 2023

You are currently viewing Så meget kommer F1-lånere til at betale i rente i 2023

De nye renter på F1-lån er fastsat med virkning fra 1. januar 2023. Her ser vi nærmere på, hvad renterne er landet på hos landets største realkreditinstitutter, ligesom vi dykker ned i forklaringen på de stigende renter.

Resumé💡

Landets boligejere med F1-lån skal vænne sig til at betale markant mere i rente fra 1. januar 2023. Renterne er fastsat i niveauet 3,15-3,4 pct. afhængig af, hvilket realkreditinstitut der er tale om.

Renten på F1-lån pr. 1. januar 2023

Det er blevet dyrere at låne penge til en bolig som følge af de kraftige rentestigninger i 2022 tvunget igennem af centralbankerne på grund af den høje inflation. Rentestigninger rammer både boligkøbere, som skal ud og låne penge, men de kan måske være heldige at få rabat på prisen.

Til gengæld bliver boligejere med flekslån, som i mange år er sluppet med meget lave rentebetalinger – og ligefrem negative renter – ramt hårdt.

Boligejere med F1-lån har også fået sig en slem overraskelse. F1-lån er lån, hvor renten tilpasses én gang om året. Man kender altså kun sine rentebetalinger et år ude i fremtiden.

F1-lånere, der skal have fornyet renten på deres lån 1. januar 2023, går således fra at have betalt negativ rente i en årrække, til at skulle betale over 3 pct. i rente.

Det viser en opgørelse, som Pengejournalen har foretaget på baggrund af tal fra landets fire realkreditinstitutter, der henvender sig til private boligejere i form af Totalkredit (Nykredit), Realkredit Danmark (Danske Bank), Nordea Kredit (Nordea) og Jyske Realkredit (Jyske Bank).

Hvad bliver F1-renten 1. januar 2023?

F1-renten stiger fra negativt territorium til mellem 3,15 pct. og op til 3,4 pct. afhængig af, hvilket realkreditinstitut man har optaget boliglånet hos.

Hos Nordea Kredit stiger F1-renten til 3,4 pct., hvilket er den højeste rente på lånet siden 2009, skriver Nordea, som samtidig slår fast, at der er tale om den største årlige rentestigning, siden rentetilpasningslånene kom på markedet i 1997. Der er altså ikke noget at sige til, hvis boligejere med variabelt forrentede lån har fået sig noget af en overraskelse.

Det bliver markant dyrere at være F1-låner i 2023

Boligejere med F1-lån i Totalkredit har udsigt til en F1-rente på F1-rente på 3,15 pct., som man kan se af nedenstående opgørelse af Pengejournalen.

Dertil kommer, at boligejerne også skal betale bidragssatserne, som varierer fra institut til institut, og som derudover afhænger af, hvor stor en gæld der er i boligen ift. boligens værdi.

Med mindre man som boligejer har en meget lav gæld i sin bolig og på den baggrund har fået fastsat en ny bidragssats, f.eks. gennem en låneomlægning – hvordan det kan lade sig gøre, kan du læse mere om hos Pengejournalen her – så vil mange boligejere med F1-lån skulle vænne sig til at betale over 4 pct. i samlede årlige omkostninger for lånet.

Det er markant mere, end hvad boligejere med variabelt forrentede lån har været vant til i de sidste mange år.

RealkreditinstitutF1-rente pr. 1. januar 2023 (uden afdrag/med afdrag) og eksklusiv bidragssats og evt. øvrige gebyrer
Nordea Kredit3,4 pct./3,4 pct.
Realkredit Danmark3,22 pct./3,24 pct.
Totalkredit*3,15 pct./3,15 pct.
Jyske Realkredit3,25 pct./3,27 pct.
Kilde: Totalkredit, Nordea Kredit, Jyske Kredit og Realkredit Danmark (*Totalkredit oplyser ikke, om der er forskel i rentesatsen på med og uden afdrag.)

Hvorfor stiger renterne?

Renterne på F1-lån er i høj grad påvirket af rentesatserne hos Den Europæiske Centralbank (ECB). I 2022 har ECB hævet renten kraftigt i et forsøg på at få bugt med den kraftigt stigende inflation.

Efterfølgende er inflationen begyndt at falde, men der er endnu ingen sikkerhed for, at ECB er færdige med at hæve renterne. Boligejere med F1-lån aner altså kort sagt ikke, om renten kommer til at stige eller falde om et år.

Stigningen i F1-renterne er en direkte konsekvens af, at ECB har hævet renten

Hvad inflationen skyldes, kan du læse mere om hos Pengejournalen i denne artikel.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion👇

  • Landets boligejere med F1-lån kommer til at betale renter i niveauet 3,15-3,4 pct. fra 1. januar 2023 afhængig af, hvilket realkreditinstitut der er tale om.