Hvad er fordelene ved en aldersopsparing?

You are currently viewing Hvad er fordelene ved en aldersopsparing?
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Hvis du ønsker at oprette en mere fleksibel pensionsordning end alternativerne, er alderspensionen en god mulighed. Her ser vi nærmere på, hvad en alderspension er, og hvordan den adskiller sig fra andre pensionstyper.

Resume 💡

  • En aldersopsparing giver ikke fradrag for indbetalinger, men man skal ikke betale skat, når ordningen udbetales, hvilket typisk sker over én gang. Samtidig bliver alderspensionen ikke modregnet i folkepension.
  • Loftet for indbetaling på en aldersopsparing er 8.800 kr. i 2023. Strafgebyret for at hæve ordningen før pensionsalderen er 20 pct.

Regler for alderspension: Indbetaling, udbetaling og skat

Er du i tvivl om, hvordan reglerne for alderspension fungerer i Danmark? Og er du bekymret for, om den måde du indbetaler til din pension på også er den mest givtige for dig?

Det kan være svært at holde styr på reglerne og ændringerne i pensionssystemet, men det er vigtigt at forstå, hvordan det fungerer, så derfor dykker vi i denne artikel ned i, hvordan en aldersopsparing er skruet sammen.

En aldersopsparing adskiller sig fra både en ratepension og en livrente. Sidstnævnte er kendetegnet ved, at man får udbetalt penge, indtil man dør. Ratepensionen er kendetegnet ved, at man får udbetalt sin pension i rater – f.eks. henover en 10-årig periode.

Ved aldersopsparingen får man typisk udbetalt hele pensionsopsparingen på én gang. I modsætning til indbetalinger på ratepensioner og livrenter er der ikke et fradrag for indbetalinger på en aldersopsparing.

Man skal dog omvendt ikke betale skat af udbetalingerne på en aldersopsparing. En aldersopsparing kan derfor være et godt supplement til andre typer af pensionsordninger, da den giver en vis fleksiblitet i kraft af, at man kan få hele opsparingen til sin rådighed, når man går på pension. Samtidig er der strafskatten mindre, hvis man vil have sin aldersopsparing udbetalt i utide.

Hvor meget må jeg indbetale på en aldersopsparing i 2023?

Loftet for indbetalinger på en aldersopsparing er 8.800 kr. i 2023 mod 5.500 kr. i 2022 og 5.400 kr. i 2021 ifølge skattemyndighederne. Betaler man ekstra ind, er det forbundet med en afgift.

En aldersopsparing bliver i modsætning til mange andre pensioner ikke modregnet i folkepensionen.

Når man har maksimalt fem år til sin folkepensionsalder, stiger loftet for indbetalinger til aldersopsparingen. I 2023 er loftet for personer med maksimalt fem år til folkepensionsalderen 56.900 kr. mod 54.200 kr. og 52.400 kr. i 2022 og 2021.

Hvem kan indbetale til en aldersopsparing?

En alderspension kan både oprettes som en individuel pensionsordning, som du selv indbetaler til, men det er også muligt for din arbejdsgiver at indbetale til en alderspension for dig. Loftet for indbetalinger er de samme, uagtet om alderspensionen er en individuel ordning eller en arbejdsmarkedsadministreret ordning.

Hvad skal man betale i skat?

Man skal ikke betale skat af udbetalingerne fra en alderspension, hvis man har nået pensionsalderen, men der er omvendt heller ikke fradrag for indbetalingerne til en alderspension.

Som ved alle andre pensionsordninger bliver dit afkast på en aldersopsparing hvert år beskattet med 15,3 pct. Det er marginalt bedre end beskatningen af en aktiesparekonto, hvor man kan investere for frie midler. Her er beskatningen 17 pct. om året, men der er omvendt et samlet maksimalt loft på indbetalinger til en aktiesparekonto på 106.600 kr. (2023).

Kan jeg indbetale på aldersopsparing som pensionist?

Man kan også indbetale til en alderspension, efter man er blevet folkepensionist, men der er en grænse. Man kan således maksimalt indbetale på ordningen 20 år efter, at man har nået pensionsalderen.

Hvad koster det at hæve på en aldersopsparing?

Man skal ikke betale skat af udbetalingerne fra en alderspension, hvis man har nået pensionsalderen.

Normalt er strafgebyret for at hæve pensionsordninger i utide, dvs. før man har nået pensionsalderen, 60 pct. Men ved en aldersopsparing skal man betale en skat, der svarer til 20 pct. af det beløb, man ønsker at hæve i utide.

Ifølge SKAT skal man imidlertid ikke betalte afgiften, hvis en af følgende omstændigheder er i spil:

  • “er blevet tilkendt førtidspension.
  • er blevet invalid og derfor har ret til udbetaling fra din forsikring.
  • har ret til en ægtefælle- eller samleverpension.
  • har ret til en børnepension.
  • får udbetalt en kapitalpension eller aldersopsparing pga. af en livstruende sygdom.”
En aldersopsparing kan være et godt supplement til andre pensionsordninger, fordi man kan få hele sin opsparing udbetalt på en gang, og fordi strafgebyret udbetalinger i utide ikke er nær så højt som ved andre ordninger. Det giver en vis fleksibilitet.

Bliver jeg modregnet i folkepension?

Nej, en af fordelene ved en alderspension er, at du ikke bliver modregnet i den pensionsydelse, man har udsigt til at modtage gennem folkepension.

Hvordan opretter man en alderopsparing – og hvad koster det?

Da der ikke er noget forsikringselement i en aldersopsparing som f.eks. ved en livrente, så er det både muligt at oprette en aldersopsparing i pensionselskaber, banker og hos nogle børsmæglere som f.eks. Nordnet, der er blandt de billigste aktører på det nordiske marked.

Det koster typisk ikke noget at oprette en aldersopsparing, men handlen med værdipapirer i selve depotet er typisk forbundet med gebyrer.

I forhold til selve investeringsforvaltningen af opsparingen, er der fundamentalt set to typer af pensionsprodukter, som Pengejournalen tidligere har beskrevet.

  • Gennemsnitsrenteprodukter, hvor selskabet garanterer et vist afkast
  • Markedsrenteprodukter, hvor risikoen ligger hos kunden

Mens pensionsselskabet ved gennemsnitsrente garanterer den kontorente, som man løbende får tildelt, så er det sådan i markedsrente, at man som kunde selv bærer risikoen i pensionsopsparingen. De fleste nye opsparinger i dag bliver forvaltet som markedsrente, hvor man flere steder også selv har mulighed for at bestemme, hvilke investeringsfonde mv. der skal investes i.

Kan man ændre en ratepension til aldersopsparing?

Hvis du først har oprettet en ratepension, så er det ikke muligt at konvertere ordningen til en alderspension. Hvis man ønsker at udnytte de muligheder og den fleksibilitet, som en aldersopsparing giver, er det en overvejelse værd at oprette ordningen som ung grundet det lave indbetalingsloft.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion👇

  • En aldersopsparing beskattes ikke, når den udbetales, og den bliver ikke modregnet i folkepension. Omvendt er der ikke fradrag for indbetalinger, og loftet for indbetalinger er relativt lavt.

Er du træt af 0 pct. i rente i banken?

Hos Saxo Bank kan du få op til 2,8 pct. i rente på dit indlån, uden du skal binde dine penge. Det er den højest mulige rente på det danske marked. Renten afhænger af dit indlåns størrelse.