Rentefradrag på realkreditlån i 2023: Se værdi af fradrag

You are currently viewing Rentefradrag på realkreditlån i 2023: Se værdi af fradrag
Denne side indeholder links til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Rentestigningerne har gjort det dyrere at være boligejere med et variabelt forrentet lån. Men reglerne om rentefradrag gør, at skaden ikke er helt så stor.

Her ser vi nærmere på, hvor meget billigere boligejerne slipper i skat som følge af rentefradraget, og hvordan værdien har rentefradraget har udsigt til at ændre sig frem mod 2025.

Resume 💡

 • Rentefradraget indebærer, at man kan trække sine renteudgifter til f.eks. sit realkreditlån fra i skat. Renteudgifter til realkreditlån indberettes automatisk til SKAT, men vil man have del i pengene løbende, skal man selv huske at indberette det på forskudsopgørelsen. For enlige er skatteværdien af rentefradraget cirka 33,7 pct. af renter op til 50.000 kr., mens ægtepar har en skatteværdi på samme sats af renter op til 100.000 kr.

Værdi af skattefradrag på boliglån i 2023

Har du en realkreditlån, og vil du gerne have mest mulig udbetalt i løn nu i stedet for at skulle vente på at få penge tilbage i skat én gang om året? Så har du måske allerede hørt om, at rentefradraget på realkreditlån spiller en vigtig rolle. Men hvad indebærer rentefradraget egentlig, og hvad er den konkrete skatteværdi af fradraget?

Rentefradraget betyder, at man kan trække sine renteudgifter til bl.a. realkreditlån fra i skat.

I denne artikel vil vi se nærmere på rentefradraget på realkreditlån, og hvad det betyder for din økonomi, herunder hvad du skal huske at være opmærksom på.

De kraftige rentestigninger har nemlig ramt mange boligejere hårdt på pengepungen. Har man således et variabelt forrentet boliglån, hvor renten løbende tilpasses, har man udsigt til at skulle betale mere i rente i 2023, hvis man har fået ny rente på lånet.

Hvis du gerne vil undersøge, om du kan spare penge på dit boliglån, kan du f.eks. bruge sammenligningstjenester som Mybanker og Findbank, der ved at indhente tilbud fra forskellige banker kan hjælpe dig med at gøre søgningen efter en ny og billigere bank hurtigere og nemmere.

De stigende renter rammer ikke desto mindre mange boligejere hårdt, men et plaster på såret er, at rentefradraget gør, at gennemslagskraften af rentestigningerne ikke er helt så stor som, hvis man ikke kunne trække renterne fra i skat.

Overordnet kan følgende gruppe af boligejere se frem til rentestigninger:

 • Boligejere med rentetilpasningslån, som får ny rente i 2023.
 • Boligejere, som har omlagt deres lån med fast rente til et lån med variabel rente for at opnå en kursgevinst på lånet som følge af de stigende renter og faldende obligationskurser.
opsparing 100.000 kr.
Det er blevet dyrere at låne penge til en bolig i 2023, men rentefradraget gør, at man slipper billigere i skat, hvis renteudgifterne er steget.

Den gode nyhed for disse boligejere er dog som nævnt, at der i Danmark er et rentefradrag på de renter, som man betaler på eksempelvis boliglån.

Konkret kan man trække renterne fra i skat, hvis ens samlede kapitalindkomst er negativ. Det vil enkelt forklaret sige, at man har større renteudgifter end renteindtægter. Og det får mange boligejere med variabelt forrentede lån alt andet lige i 2023.

Hvad er værdien af skattefradraget på realkreditlån?

Hvis man som enlig har en negativ kapitalindkomst (dvs. netto renteudgifter) på op til 50.000 kr., så er skatteværdien ifølge Skat cirka 33,7 pct. Hvis man er et ægtepar, så er skatteværdien i 2023 cirka 33,7 pct. op til 100.000 kr.

Hvis netto renteudgifterne er større end disse beløb, så er rentefradraget mindre for det beløb, der overstiger grænsen. Fradraget for større renteudgifter udover beløbsgrænsen vil løbende blive sat ned med 1 procentpoint frem mod 2025, ligesom rentefradraget op til beløbsgrænsen også vil blive nedsat med 1 procentpoint om året frem til 2025.

Rentefradrag jf. 2025-planen, der nedsætter rentefradraget for større renteudgifter.

ÅrstalFradrag af negativ kapitalindkomst ud over beløbsgrænse på 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtepar
202222,6 pct.
202321,6 pct.
202420,6 pct.
202520,6 pct.

Hvordan indberetter jeg mine renteudgifter?

Penge- og realkreditinstitutterne indberetter dine renteudgifter til Skat, så uagtet om du selv indberetter dine renteudgifter eller ej, bliver du ikke snydt for fradraget.

Hvis du vil have del i rentefradraget i 2023, skal du selv indberette dine renteudgifter på din forskudsopgørelsen, så du slipper billigere i skat.

Men hvis du ønsker at få del i rentefradraget allerede i 2023, skal du selv sørge for at indberette dine renteudgifter. Afhængig af hvilket pengeinstitut du har, kan det være, du kan se de samlede renteudgifter i netbanken eller i boliglånsapp, men hvis du vil være på den sikre side, kan du blot spørge vedkommende om, hvor mange renteudgifter du har på dit boliglån i det givne år.

Efterfølgende kan du indberette tallet på din forskudsopgørelse for 2023. På billedet herunder kan du se renteudgifter til realkreditinstitutter, der er indberettet i felt 483.

Kilde: Skats forskudsopgørelse

Felter i forskudsopgørelsen til indberetninger af renter

I felt 483 på forskudsopgørelsen skal du ifølge Skat oplyse “dine renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån.

I felt 481 på forskudsopgørelsen skal du oplyse renteudgifter af din gæld til:

 • Pengeinstitutter
 • Pensionskasser
 • Forsikringsselskaber
 • Kontokortordninger
 • Økonomistyrelsen
 • Vekselerere, børsmæglerselskaber og bankierer
 • Advokater
 • Kommuner
 • Renteudgifter af pantebreve i depot.”

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion 👇

 • Rentefradraget betyder, at man kan trække sine renteudgifter til f.eks. sit realkreditlån fra i skat. Det sker automatisk, men vil man have del i pengene løbende, skal man selv huske at indberette det på forskudsopgørelsen.
 • For enkeltpersoner er skatteværdien af rentefradraget cirka 33,7 pct. af renter op til 50.000 kr., mens ægtepar har en skatteværdi på samme sats op til 100.000 kr.
 • Er den negative kapitalindkomst større end disse beløbsgrænser, er rentefradraget mindre.
 • Rentefradraget nedsættes gradvist med 1 procentpoint frem mod 2025.