Renteprognose: Hvor lander Flexkort i sidste del af 2023?

You are currently viewing Renteprognose: Hvor lander Flexkort i sidste del af 2023?
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Vi er på vej mod den kommende rentejustering for Flexkort-lån. Her dykker vi ned i, hvad Flexkort-renten lander på ved rentejusteringen ved udgangen af juni 2023, og hvordan Flexkort-renten sandsynligvis vil udvikle sig i resten af 2023. Det står dog allerede klart, at boligejere med Flexkort Lån skal forberede sig på at betale mere i rente for deres boliglån.

Resume 💡

  • Givet det nuværende rentemiljø forventes det, at Flexkort-renten (inklusiv rentetillæg) vil stige til omkring 4 procent ved den kommende rentejustering, som er planlagt til slutningen af juni 2023.

Udsigter for Flexkort renten i resten af 2023

Boligejere med Flexkort-lån (Realkredit Danmark) og lignende lån som f.eks. F-kort-lån (Totalkredit) kommer til at betale mere i ydelse på deres boliglån, når renten justeres ved udgangen af juni 2023. Dette er realiteten, selvom renten på lånet med størst renterisiko allerede steg markant i begyndelsen af 2023.

Den nye rente ser dog ud til at blive endnu højere, og den vil gælde for de næste terminer i 2023, indtil renten igen vil blive tilpasset ved årsskiftet.

Rentestigningerne på de korte boliglån skyldes, at Den Europæiske Centralbank (ECB) har været nødt til at foretage flere renteløft i løbet af 2022 og 2023 for at bekæmpe den voldsomme inflation, som har ramt de fleste europæiske lande.

Og indtil videre ser det ud til, at ECB vil fortsætte lidt endnu med at hæve sin ledende rente, som er afgørende for, hvad boligejere med Flexkort lån skal betale i rente.

Forårets uro i banksektoren sendte markedsrenterne en smule ned, men den generelle opfattelse er fortsat, at ECB – i hvert fald lidt endnu – vil fortsætte med at hæve sin ledende rente, som er afgørende for renten på de korte danske boliglån.

Hvornår får Flexkort lån ny rente?

Renten på Flexkort-lån justeres hver halve år. Dette sker ved afslutningen af hvert halvår, dvs. i slutningen af juni og december. Den nye rente bestemmer så, hvad boligejerne skal betale i rente på deres boliglån i de kommende to terminer, som opkræves hvert kvartal.

Renten på Flexkort lån kan både stige og falde, og der kan dermed være store udsving i de ydelser, man som boligejer med et Flexkort lån skal betale. Og dette kan både være en fordel og en ulempe. På den ene side har man kun sikkerhed for en eventuel lav rente i et halvt år frem.

Boligejere med de helt korte rentetilpasningslån kommer til at betale mere i rente fremover.

Men hvis renten på Flexkort og tilsvarende lån er blevet justeret til en høj rente, kan den gode nyhed være, at man kun er bundet fast til den pågældende rente i et halvt år, hvis renterne i mellemtiden falder.

Anderledes forholder det sig med eksempelvis et F5-lån, hvor renten er bundet i fem år. Og dermed skal man foretage en låneomlægning, hvis man vil have ændret sin rente til det aktuelle markedsniveau.

Hvad bliver Flexkort-renten ved rentetilpasningen 1. juli 2023?

Hvis Flexkort lånet skulle have ny rente i dag, så ville renten blive fastsat på følgende måde. Den aktuelle Cita 6-rente er 3,4 pct., og dertil skal man lægge et rentetillæg på i omegnen af 0,6 pct., som dog er forskelligt på tværs af boligejerne, da det afhænger af, hvornår de bagvedliggende obligationer er blevet refinansieret.

Hos Realkredit Danmark bliver rentetillægget ifølge realkreditinstituttet fremover ca. 0,6 pct.

Medmindre der sker store ændringer i ECB’s pengepolitik, så kommer Flexkort renten inkl. tillægget altså til at ligge på i omegnen af 4 pct. ved rentetilpasningen i slutningen af juni 2023.

Det er desuden som nævnt først i slutningen af juni 2023, at renten bliver tilpasset, så renten kan både nå at stige eller falde inden da.

Under alle omstændigheder er regningen for at finansiere sin bolig med de korte lån altså markant højere sammenlignet for blot få år siden. Hvis du er ramt af stigende renter og gerne vil undersøge, hvordan du får det billigste mulige boliglån, kan du f.eks. bruge sammenligningstjenester som Mybanker og Findbank, der ved at indhente tilbud fra en lang række banker kan hjælpe med at gøre søgningen efter en ny og billigere bank hurtigere og nemmere.

Hvad skal vi forvente af Flexkort-renten i resten af 2023?

Om renten på Flexkort-lån har toppet afhænger i sidste ende afhænger det bl.a. af, om det lykkes ECB at tæmme inflationen. For hvis inflationen ikke kommer under mere kontrol, risikerer de danske boligejere med rentetilpasningslån at blive ramt af yderligere rentestigninger på deres boliglån.

Renten på Flexkort lån er i høj grad påvirket af rentesatserne fastsat af Den Europæiske Centralbank. På den anden side kan faldende inflationstal – eller en decideret økonomisk krise – potentielt få ECB til at lempe sin politik.

Man skal kunne håndtere store udsving i sine løbende ydelser, hvis man skal vælge Flexkort lånet, som er et lån med størst mulig renterisiko.

Mens det alt andet lige er en nemmere øvelse at forudse renteniveauet på helt kort sigt, da centralbankerne løbende kommunikerer deres egne forventninger til markedet, er det utrolig svært at spå om renteniveauet på længere sigt, fordi der kan ske et hav af finansielle begivenheder i mellemtiden.

Hvad blev Flexkort renten justeret til 1. januar 2023?

Renten på Flexkort lån (Cita 6) blev justeret 1. januar og endte på i omegnen af 3 pct. inkl. rentetillægget, der som nævnt varierer på tværs af boligejerne.

Under alle omstændigheder er der tale om en markant stigning sammenlignet med de 0,28 pct., som Cita 6-renten var, da lånet blev justeret ved udgangen af 1. halvår 2022. Justeringen til de 0,28 pct. sidste år markerede endda også et stort skifte i renten på Flexkort-lån, som indtil da havde været negativ.

Nedenstående tabel tager udgangspunkt i Cita 6-renten, som er den rente, som bankerne tager udgangspunkt i, når de låner penge til hinanden.

DatoCitaRentesats
30. dec. 20226 måneder2,6
30. jun. 20226 måneder0,28
30. dec. 20216 måneder-0,45
30. jun. 20216 måneder-0,4
30. dec. 20206 måneder-0,4
30. jun. 20206 måneder-0,43
30. dec. 20196 måneder-0,59
Kilde: DFBS (Danish Financial Benchmark Facility)

For at få den fulde rente på Flexkort lånet skal man som nævnt lægge det tillæg, som boligejere betaler til obligationsinvestorerne. Dette tillæg fastsættes, når de bagvedliggende obligationer refinansieres og varierer fra gang til gang. Hos Realkredit Danmark bliver rentetillægget ifølge realkreditinstituttet fremover ca. 0,6 pct.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Her kan du læse mere om Cita3-renten, og hvilken rolle den spiller for bestemte boliglån.

Konklusion👇

  • Udsigterne for renten på Flexkort lån, som følger Cita 6-renten, peger mod en stigning til omkring 4 pct., når renten justeres ved udgangen af juni 2023 – forudsat at det aktuelle renteniveau forbliver nogenlunde det samme. Den nye rente vil være gældende for de kommende terminer i 2. halvår 2023.

Ønsker du at spare penge på dit boliglån?

Lad bankerne konkurrere om dig og find ud af, om du kan opnå økonomiske besparelser eller mere attraktive vilkår på dit boliglån ved at skifte bank.