Hvor gammel er den typiske førstegangskøber?

You are currently viewing Hvor gammel er den typiske førstegangskøber?

Hvornår er man gammel nok til at købe bolig? En ny undersøgelse fra Danmarks Statistik peger på, at førstegangskøberne i gennemsnit er blevet en anelse ældre de seneste år. Der er dog stor forskel på alderen hos førstegangskøberne, når man ser på, hvor i landet der bliver købt bolig.

Resumé

  • Den gennemsnitlige førstegangskøber er godt oppe i 30’erne. Generelt trækker udviklingen i retning af, at førstegangskøberne i gennemsnit bliver ældre og ældre.
  • Ser man på de enkelte landsdele, er der imidlertid stor forskel på, hvor gamle førstegangskøberne i gennemsnit er.

Alderen for den gennemsnitlige førstegangskøber

Det første boligkøb er en stor beslutning. Og det er da også en beslutning, som førstegangskøbere i gennemsnit udskyder.

Der er generelt forskel på, hvor gamle førstegangskøbere er afhængig af, hvor i landet de bor.

En ny undersøgelse fra Danmarks Statistik peger på, at førstegangskøbere herhjemme i gennemsnit er 36 år (2020-tal). Til sammenligning var førstegangskøberne i gennemsnit 35,3 år i 2015. Gennemsnitsalderen har været støt stigende siden da, viser tallene fra Danmarks Statistik.

Stor forskel på landsdele

Imidlertid er der en ret betydelig forskel på gennemsnitsalderen hos førstegangskøberne, når man dykker ned i de enkelte landsdele.

  • Kommunerne med den laveste gennemsnitsalder blandt førstegangskøberne er Odense, København og Aarhus på henholdsvis 32,6 år, 32,7 år og 31,1 år. 
  • Omvendt var gennemsnitsalderen hos førstegangskøberne i kommunerne i den anden ende af skalaen i form af Læsø, Samsø og Langeland henholdsvis 49,5 år, 46,5 år og 45,4 år, viser tallene fra Danmarks Statistik. 

”De geografiske forskelle i førstegangskøbernes gennemsnitsalder afspejler både geografiske forskelle i prisniveauer samt sammensætningen af boligtyper – for eksempel er sommerhuskøberne ofte ældre end ejerlejlighedskøberne,” siger Jakob Holmgaard i en meddelelse fra Danmarks Statistik, hvor han er fuldmægtig.

Stigende antal førstegangskøbere

Undersøgelsen viser samtidig, at der kommer flere og flere førstegangskøbere hvert år. I 2015 var der 50.650 førstegangskøbere, som købte enten hus, lejlighed eller sommerhus. Til sammenligning var tallet 60.639 i 2020. 

”Stigningen skal ses i lyset af, at boligmarkedet har oplevet et boom under COVID-19, hvilket også har afspejlet sig i flere førstegangskøbere,” siger Jakob Holmgaard i meddelelsen. 

”Der kan være flere årsager til, at der er gode muligheder for førstegangskøberne at komme ind på det danske boligmarked. Udbetalingen af de indefrosne feriepenge kan have haft en positiv effekt på den generelle boligkøbers evne til at klare udbetalingskravet. Desuden ved vi, at danskerne i lav grad synes, at udgiften til boligen i Danmark er et problem, hvilket også kan have en betydning. Det er det, man kalder boligbyrden.” 

Førstegangskøbere er i gennemsnit fyldt 30 år i Danmark, viser tal fra Danmarks Statistik.

Hvis du vil vide mere…

  • 2022 har budt på store rentestigninger, så ønsker du at vide mere om, hvorvidt der er udsigt til, at renten falder i 2023, så tjek vores artikel ud om emnet.

Konklusion

  • Den gennemsnitlige førstegangskøber var 36 år i 2020, men i større byer Odense, København og Aarhus er gennemsnitsalderen langt lavere. 
  • Gennemsnitsalderen for førstegangskøbere er støt stigende, og det er det årlige tal for antallet af førstegangskøbere også.