Renteprognose for 2023: Her er 3 bud fra eksperterne

You are currently viewing Renteprognose for 2023: Her er 3 bud fra eksperterne
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Renterne er steget markant. Det store spørgsmål er, om det er slut med betydelige renteforhøjelser, eller om vi skal forvente, at centralbankerne fortsat går hårdt til værks? Her ser vi nærmere på, hvilke forventninger landets største finanshuse har til renteudviklingen for variabelt forrentede lån, hvor renten tilpasses løbende.

Resume 💡

  • Landets største realkreditinstitutter forventer, at de korte rentetilpasningslån har udsigt til stigende renter på kort sigt. Omvendt er forventningen, at de helt korte renter (herunder F-Kort renten) vil begynde at falde i 2. halvår 2023. De øvrige rentetilpasningslån – F1 til F5-lån – forventes også at stige på kort sigt, mens renten også her forventes at begynde at falde bredt set i løbet af efteråret 2023.

Finanshusenes forventninger til renteudviklingen

Har du et variabelt forrentet lån? Og er du nervøs for, om renten på dit boliglån stiger yderligere?

Efter at renterne i mange år efter finanskrisen kun faldt og faldt, bød 2022 på store rentestigninger, som er fortsat ind i 2023. Spørgsmålet er nu, hvad vi skal forvente os af udviklingen i resten af 2023?

For at blive klogere på det spørgsmål ser vi her nærmere på, hvad landets største realkreditinstitutter forventer, der kommer til at ske med renterne. Generelt set forventer de største realkreditinstitutter, at de korte renter vil stige frem mod sommeren 2023, mens de i løbet af efteråret vil falde en smule.

Hvis man spørger landets største realkreditinstitutter, skal vi vænne os til korte boligrenter på 3-4 pct. i løbet af 2023. I 2024 vil de korte renter dog begynde at falde igen, lyder prognoserne.

Hvis du selv er ramt af høje renter og gerne vil undersøge, om du kan spare penge på dit boliglån, kan du f.eks. bruge sammenligningstjenester som Mybanker og Findbank, der ved at indhente tilbud fra forskellige banker kan hjælpe dig med at gøre søgningen efter en ny og billigere bank hurtigere og nemmere.

Inden vi dykker ned i de specifikke prognoser, er det vigtigt at påpege, at selvom finanshusene har dygtige eksperter ansat til at analysere renteudviklingen og boligmarkedet, er der ingen af dem, der med sikkerhed ved, hvad der kommer til at ske.

Tidligere har mange analytikere i bankerne endda ramt særdeles skævt i deres analyse af renteudviklingen, så man skal tage prognoserne for, hvad de er: nemlig prognoser. Et kvalificeret bud på fremtiden. Men heller ikke mere end det.

Et andet vigtigt forbehold er, at jo længere ud i fremtid man forsøger at spå om udviklingen på de finansielle markeder, desto sværere er det. På den helt korte bane kan man således lytte til centralbankchefers udtalelser og på den baggrund danne sig et overblik over, hvad man skal forvente af rentepolitikken.

Men så snart man skal spå længere frem end blot et kvartal, kan der ske så mange ting på de finansielle markeder, at udviklingen hurtigt kan vende. Det kan f.eks. ske, hvis der indtræffer en hård recission i Europa, og Den Europæiske Centralbank bliver nødt til at sænke renterne betragteligt.

Totalkredit/Nykredits renteprognoser for 2023

Ser vi nærmere på renteprognoserne fra landets største aktør på realkreditmarkedet, Totalkredit/Nykredit, er det værd at hæfte sig ved, at man forventer stigende renter frem til 1. oktober 2023 for både F-Kort lån samt F1 og F3-lån, mens realkreditinstituttet forventer en svagt faldende F5-rente frem mod 1. oktober 2023.

Totalkredit/Nykredit forventer konkret, at F1 og F3-renterne vil lande på henholdsvis 3,35 pct. og 3,78 pct. ved udgangen af året.

For F-Kort lån forventer Totalkredit/Nykredit stigende renter frem til 1. oktober 2023, mens man efterfølgende forventer, at F-kort renten vil lande på 3,4 pct. ved udgangen af 2023.

(Artiklen fortsætter under tabellen…)

Totalkredits renteprognoseAktuelt (pr. 2. marts 2023)01-07-2301-10-2301-01-2401-04-24
Cita32,77%3,25%3,45%3,40%3,35%
F-Kort (uden rentetillæg)3,12%3,45%3,50%3,40%3,30%
F13,46%3,75%3,60%3,35%3,15%
F33,68%3,82%3,88%3,78%3,64%
F53,64%3,59%3,55%3,45%3,34%
Kilde: Nykredits renteprognose (beregnet 2. marts 2023)

Nordeas renteprognose for 2023

Hos den største bank i Norden, Nordea, forventer man også stigende korte boligrenter frem til sommeren 2023. Konkret forventer Nordea, at Kort Rente Lån (Cita 6), der svarer til Totalkredits F-Kort rente, vil lande på 4,06 pct. ved udgnagen af juni 2023 og forblive i samme niveauet året ud (4,01 pct. ved udgangen af 2023).

Står det til Nordea, vil de korte boligrenter først for alvor begynde at falde i løbet af 2024, men stadig ikke til de lave niveauer vi oplevede før rentestigningerne i 2022.

F1-renten forventer Nordea vil stige til 4,24 pct. ved udgangen af juni i år, mens den ifølge storbanken efterfølgende vil falde til 4,02 pct. ved udgangen af 2023, og derefter vil den fortsætte faldet ind i 2024, vurderer Nordea.

For F3 og F5-lån forventer Nordea også stigende renter i de kommende måneder, men at disse renter vil falde en smule i løbet af efteråret og lande på på henholdsvis 3,24 pct. og 3,38 pct. ved udgangen af 2023.

(Artiklen fortsætter under tabellen…)

Nordeas renteprognose1. marts 202331. maj 202330. juni 202331. december 202331. december 2024
Rentetilpasningslån F13,23%4,11%4,24%4,02%3,20%
Rentetilpasningslån F33,59%3,59%3,67%3,24%2,65%
Rentetilpasningslån F53,49%3,64%3,78%3,38%2,93%
Kort Rente Lån – CITA63,05%3,85%4,06%4,01%3,01 %
Kilde: Nordeas renteprognose pr. 1. marts 2023

Realkredit Danmarks renteprognose

Realkredit Danmark (Danske Bank) har senest opdateret sin renteprognose 20. februar 2023, fremgår det af realkreditinstituttets hjemmeside. Det er muligvis årsagen til, at man ikke forventer helt så høje boligrenter som sine konkurrenter, da de korte renter er steget en smule efterfølgende.

Som man kan se af nedenstående oversigt, så forventer Realkredit Danmark, at F1-renten vil ligge i niveauet 3,4-3,7 pct. på 3 måneders sigt og i intervallet 3,2-3,6 pct. på 6 måneders sigt.

F3-renten forventer Realkredit Danmark vil ligge i niveauet 3,3-3,6 pct. på 3 måneders sigt og i 3,1-3,5 pct. på 6 måneders sigt, mens man forventer, at F5-renten vil ligge i niveauet 3,3-3,6 pct. på 3 måneders sigt og i niveauet 3,1-3,5 pct. på 6 måneders sigt.

Realkredit Danmarks renteprognose3 mdr.6 mdr.
FlexLån® F1 DKK3,4 % – 3,7 %3,2 % – 3,6 %
FlexLån® F3 DKK3,3 % – 3,6 %3,1 % – 3,5 %
FlexLån® F5 DKK3,3 % – 3,6 %3,1 % – 3,5%
Kilde: Realkredit Danmarks renteprognose pr. 20. februar

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Her kan du læse mere om Cita3-renten, og hvilken rolle den spiller for bestemte boliglån.

Konklusion👇

  • De tre største realkreditinstitutter på det danske boligmarked forventer generelt stigende renter på kort sigt, mens de korte boligrenter enten i løbet af efteråret eller til næste år vil begynde at falde en smule igen, hvis analytikerne vel og mærke får ret.

Ønsker du at spare penge på dit boliglån?

Lad bankerne konkurrere om dig og find ud af, om du kan opnå økonomiske besparelser eller mere attraktive vilkår på dit boliglån ved at skifte bank.