Så langt rækker 3 millioner i pension

You are currently viewing Så langt rækker 3 millioner i pension

På baggrund af levetids- og afkastforventningerne har Finanstilsynet udarbejdet en analyse af, hvor langt en pensionsmillion rækker. En anden tommelfingerregel giver også et billede af, hvor meget man bør have sparet op til pension.

Resumé

  • Et estimat udarbejdet af Finanstilsynet viser, at en opsparet pensionsmillion svarer til cirka 4800 kr. udbetalt om måneden før skat, når man går på pension. En pensionsformue på 3 mio. kr. svarer altså til cirka 14.400 kr. udbetalt om måneden før skat.

Så meget skal man have sparet op i pension

For mange ligger pensionstilværelsen så langt ude i fremtiden, at det ikke er noget, man bekymrer sig om i det daglige. Daglige opgaver som f.eks. hentning af børn i skole, indkøb og arbejde optager tankerne, og når man endelig har nogle timers fri, vil man gerne bruge dem på noget, man føler er meningsfyldt her og nu. Og her viger pensionsopsparingen nok pladsen for mange andre selvrealiserende muligheder.

Men alligevel, så kan overvejelserne om pension presse sig på fra tid til anden. For har man nu sparet nok op til pension? Gør man det på den rigtige måde? Og hvilken tilværelse er det i det hele taget, man har udsigt til at leve, når man en gang holder op med at arbejde? Er 2 mio. kr. eller 3 mio. kr. f.eks. tilstrækkeligt i pensionsopsparing?

Tommelfingerregler for pensionsordninger

Pension er en personlig sag, og derfor er der ingen matematiske formler for præcist, hvor meget man skal have sparet op til pension.

Det afhænger blandt andet af, hvornår man ønsker at gå på pension, hvor stort et forbrug man har, og hvad ens faste udgifter er, når man går på pension. Dertil kommer spørgsmålet om, hvor længe man har udsigt til at leve. Lever man sundt og dyrker motion, og bliver folk i ens familie traditionelt gamle, er det værd at have for øje, når man overvejer, om man sparer nok op til pension. Generelt lever vi længere og længere, og det betyder, at den gennemsnitlige pensionsordning skal blive større for, at der er nok penge til hele pensionisttilværelsen. I hvert fald hvis man vil undgå at sætte sin lid til offentlige pensionsbidrag, som man af gode grunde ikke kender størrelsen af mange år ude i fremtiden. Allerede nu er efterlønnen eksempelvis under udfasning.

På baggrund af en række analyser ser vi her på, hvor langt en given pensionsformue – f.eks. på 3 mio. kr. – generelt rækker, når man går på pension og skal til at leve af sin opsparing. Som nævnt er der blot tale om tommelfingerregler, da det konkret afhænger af en lang række variabler.

Et estimat udarbejdet af Finanstilsynet viser ifølge pensionskassen ATP, at én pensionsmillion svarer til cirka 4.800 kr. før skat hver måned resten af livet, hvis man beregner det ud fra Finanstilsynets levetidsforventninger og forsikrings- og pensionsbranchens langsigtede forventninger til afkast på formuen.

Så har man f.eks. sparet 3 mio. kr. op til pension, så svarer det til cirka 14.400 kr. udbetalt om måneden før skat resten af livet. Dertil kommer eventuelle supplerende ydelser fra f.eks. det offentlige, såsom Folkepension, eller hvis man har opsparing i frie midler.

Det er imidlertid et estimat, som i sagens natur er behæftet med stor usikkerhed. Dels er der tale om forventninger til afkastet på pensionsopsparingen, dels er der tale om forventninger til den enkeltes levetid.

Hvor meget skal jeg have sparet op til pension?

En anden tommelfingerregel i pensionssektoren hedder, at man skal have sparet 7-10 gange af sin årsindtægt op i pension på pensionstidspunktet. Så hvis man tjener 35.000 kr. før skat om måneden, dvs. 420.000 kr. om året, så skal ens pensionsopsparing minimum være 2.940.000 kr., altså knap 3 mio. kr.

Igen er det en tommelfingerregel, som kun skal bruges som sådan. Hvis man f.eks. har en stor friværdi i sin bolig, kan det være, at man kan omlægge sit boliglån til et afdragsfrit lån, så den månedlige ydelse bliver minimal. I så fald betyder det måske mindre, hvis ens pensionsopsparing ikke svarer til minimum syv gange årsindtægten.

Penge er ikke alt her i tilværelsen. Men det er godt at spørge sig selv, hvilken livsstil man ønsker, når man går på pension, og hvad den kræver af penge.

Tommelfingerreglen forudsætter også, at man gerne vil fortsætte med at leve den livsstil og bevare det forbrug, man har haft hidtil. Hvis man kan leve for mindre, f.eks. fordi man får tid til at handle smartere ind og i højere grad lave mad selv, så behøver pensionsopsparingen måske ikke være minimum syv gange ens årsindtægt. Hvis man omvendt gerne vil bevare niveauet for sit forbrug og f.eks. fortsætte med at rejse og spise ude, så er det næppe et dumt mål at have for øje at have minimum syv gange sin årsindtægt sparet op til pension – eller måske endda en kende mere.

En tredje tommelfingerregel er, at man skal sigte efter at kunne få udbetalt 80 pct. af sin nuværende indkomst i pension. Så hvis man tjener 35.000 kr. om måneden før skat i sit job på arbejdsmarkedet, skal man altså ud fra den tommelfingerregel gå efter at kunne få 28.000 kr. udbetalt som pensionist. Til det regnestykke skal man dog også medregne, hvad man har udsigt til at modtage gennem offentlige ordninger, såsom Folkepension eller efterløn, hvoraf sidstnævnte dog er under udfasning.

Hvis du vil vide mere…

En ting er, hvor langt eksempelvis 2-3 mio. kr. rækker i pension. Hvis du er interesseret i at vide, hvordan man kan gå på pension allerede som eksempelvis 50-årig, så kan du læse mere om det i denne artikel af Pengejournalen. Her bliver det tydeligt, at der for langt de fleste skal mere til end en pensionsopsparing på et par millioner, hvis man ønsker at gå meget tidligt på pension.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du får et overblik over dine pensionsopsparinger samt få et estimat på, hvad du har udsigt til at få udbetalt om måneden som pensionist, så kan du læse Pengejournalens artikel om tjenesten Pensionsinfo.dk. Siden giver et godt overblik over ens pensionsopsparinger. Man skal dog være opmærksom på, om alle ens pensionsordninger bliver vist i overblikket, da enkelte aktører ikke leverer data til Pensionsinfo. Det gælder f.eks. Nordnet, der ikke leverer pensionsdata til tjenesten.

Er du interesseret i at vide, hvor meget kontrol du har over dine egne pensionsordninger, kan du læse mere hos Pengejournalen her. Det forholder sig sådan, at nogle pensionsordninger er nemme at flytte og ændre på, mens andre ordninger kan være bundet af en række restriktioner.

Og hvis du vil have tips og tricks til, hvordan du kan øge dit forventede pensionsafkast og måske få råd til at gå tidligere på pension, så giver vi en række gode råd i denne artikel hos Pengejournalen.

Konklusion

  • En pensionsmillion svarer til knap 5000 kr. om måneden før skat, når man går på pension. Og tre pensionsmillioner svarer dermed til 14.000-15.000 kr. om måneden ifølge en analyse af Finanstilsynet.
  • En anden tommelfingerregel er, at man som minimum skal have sparet syv gange sin årsindtægt op til pension, hvis man gerne vil bevare sin levestandard, når man går på pension