Sådan har realkreditrenterne udviklet sig de sidste 30 år

You are currently viewing Sådan har realkreditrenterne udviklet sig de sidste 30 år
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

I den senere tid er renterne på boliglån steget markant, men ser vi tilbage på udviklingen i et længere historisk perspektiv, så befinder både de korte og lange realkreditrenter stadig lavere, end de var for 20-30 år siden.

Resume 💡

  • Den korte og lange realkreditrente er steget markant siden 2022. Men ser man på udviklingen i et langt historisk perspektiv, er tendensen stadig, at renterne over en lang tidsperiode er faldende. Den gennemsnitlige korte obligationsrente på det danske realkreditmarked er nu cirka 3 pct., og den lange rente er i gennemsnit 4,5 pct.

Udviklingen i den korte og lange boligrente i knap 30 år

Ønsker du at blive klogere på, hvordan realkreditrenterne har udviklet sig gennem tiden? Realkreditlån er en af de mest populære måder at finansiere boligkøb på i Danmark, og renten spiller en afgørende rolle i, hvor meget du skal betale tilbage i løbet af lånets løbetid.

Men hvordan har realkreditrenten udviklet sig historisk? Har renten altid været høj, eller har den ændret sig markant gennem årene? Og hvordan kan vi forstå de faktorer, der påvirker renten og dens udvikling over tid? Disse spørgsmål ser vi nærmere på nu.

Stigende boligrenter siden corona

De danske boligejere har pludselig skullet vænne sig til stigende renter. I begyndelsen af 2021 kunne man binde en fast kuponrente på 0,5 pct. i 30 år, men siden da er boligrenterne steget markant.

Nu – i 2023 – er det 4 og 5-procent-lånene, som er aktuelle, hvis man vil binde renten i 30 år. Rentestigningerne har bl.a. været forårsaget af den stigende inflation, som centralbankerne har haft svært ved at tøjle efter coronakrisen, og som også har sendt aktiemarkederne ned.

Både de korte og lange boligrenter er steget markant i den senere tid, men over en lang tidshorisont – f.eks. et 30-årigt perspektiv – er de stadig i en faldende trend.

Konkret er den høje inflation med til at udhule værdien af gæld, ligesom det skaber usikkerhed på de finansielle markeder. Derfor har obligationsinvestorerne ønsket en højere rente for at låne penge ud til bl.a. de danske boligejere, som mange steder er blevet ramt hårdt.

Hvis du gerne vil undersøge, om du kan spare penge på dit boliglån, kan du f.eks. bruge sammenligningstjenester som Mybanker og Findbank, der ved at indhente tilbud fra forskellige banker kan hjælpe dig med at gøre søgningen efter en ny og billigere bank hurtigere og nemmere.

Graf over renteudviklingen for realkredit

Ser man udviklingen i de korte og lange boligrenter over en længere tidsperiode – helt konkret tilbage til 1998 – så er både den korte og lange boligrente dog stadig i en faldende trend. Som man kan se af grafen forneden, så var den gennemsnitlige effektive korte og lange boligrente i slutningen af 90’erne en kort årgang over henholdsvis 6 pct. og 8 pct.

I starten af 00’erne bristede den såkaldte it-boble, også kaldet dotcom-boblen, hvilket ramte internetvirksomheder hårdt og også bredte sig til dele af samfundsøkonomierne. Siden da faldt de korte og lange boligrenterne, inden de steg igen under finanskrisen i 2008, hvor den gennemsnitlige effektive korte boligrente var over 5 pct. og den gennemsnitlige lange boligrente var over 7 pct.

Kilde: Finans Danmark

Det var dog kun for en kort bemærkning, da renterne siden faldt drastisk. Fra 2015 til 2022 var de korte boligrenter endda negative, hvilket betød, at obligationsinvestorerne betalte boligejerne for at låne dem penge. I praksis var det dog de færreste boligejere, som reelt modtog penge for at låne penge, da man også betaler gebyrer til realkreditinstitutterne gennem bidragssatserne.

Som man kan se af graferne, så steg den gennemsnitlige korte boligrente og lange boligrente kraftigt i 2022, og renterne er stadig på et højt niveau, hvis man sammenligner med udviklingen siden finanskrisen. Rentestigningerne er en konsekvens af den voldsomme inflation, som har præget Europa og USA i de senere år, og som centralbankerne endnu ikke har fået kontrol over.

Aktuelt er den gennemsnitlige korte obligationsrente i Danmark knap 3 pct., mens den gennemsnitlige lange obligationsrente er 4,5 pct.

ObligationsrentenKort obligationsrente (dkk)Lang obligationsrente (dkk)
Uge 11 (2023)2,94 pct. 4,5 pct.
Kilde: Finans Danmark

Rente på fastforrentede lån

I nedenstående liste kan du finde aktuelle kurser på fastforrentede lån med afdrag hos Totalkredit/Nykredit, der er landets største realkreditkoncern.

Hvis der oplyses forskellige typer af kurser, er det tilbudskursen/budkursen, man skal tage udgangspunkt i, hvis man eksempelvis står foran at skulle købe bolig. Det er nemlig den kurs, som realkreditinstituttet tager udgangspunkt i, når man afgiver et lånetilbud.

30-årige fastforrentede lån med afdrag hos TotalkreditAktuel kurs
Kuponrente 0,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 1 pct.Link til kurs
Kuponrente 1,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 2 pct.Link til kurs
Kuponrente 2,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 3 pct.Link til kurs
Kuponrente 3,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 4 pct.Link til kurs
Kilde: Nasdaq OMX

Hvilken indflydelse har realkreditrenterne på boligpriserne?

De fleste økonomer er enige om, at det store fald i renterne siden 00’erne har bidraget til de store stigninger i boligpriserne i de seneste årtier. Når renterne falder, bliver det billigere at låne penge, hvilket kan øge efterspørgslen efter boliger og dermed drive priserne op.

Omvendt har rentestigningerne i 2022 og 2023 skåret toppen af prisstigningerne på boliger. Når renterne stiger, bliver det dyrere at låne penge, hvilket kan mindske efterspørgslen efter boliger og potentielt sænke priserne. Omvendt er boligpriserne så småt begyndt at stige igen.

Hvis du ønsker at vide, hvad din bolig er værd, hvis du f.eks. går med salgstanker, tilbyder bl.a. EDC et gratis og uforpligtende salgstjek, hvor du kan få svar på, hvad din bolig kan sælges for lige nu.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • De helt korte boliglån i Danmark er styret af den såkaldte Cita 6-rente, som du kan læse mere om i denne artikel med fokus på Cita 6-rentens udvikling.

Konklusion👇

  • Boligrenterne steg markant i løbet af 2022, og udviklingen har ikke ændret sig i 2023. Men ser man renteudviklingen over en længere tidsperiode, så er det helt normalt, at renterne stiger kortvarigt for at falde igen efterfølgende. Der er dog ingen garanti for, at den udvikling fortsætter denne gang.

Ønsker du at spare penge på dit boliglån?

Lad bankerne konkurrere om dig og find ud af, om du kan opnå økonomiske besparelser eller mere attraktive vilkår på dit boliglån ved at skifte bank.