Sådan har realkreditrenterne udviklet sig de sidste 30 år

You are currently viewing Sådan har realkreditrenterne udviklet sig de sidste 30 år

I 2022 er renterne på boliglån steget markant, men ser vi tilbage på udviklingen i et længere historisk perspektiv, så befinder både de korte og lange realkreditrenter sig stadig på et relativt lavt niveau.

Resumé 💡

  • Den korte og lange realkreditrente er steget markant i 2022, men ser man på udviklingen i et historisk perspektiv, er tendensen, at renterne er faldende. Den gennemsnitlige korte obligationsrente på det danske realkreditmarked er nu cirka 0 pct.

Udviklingen i den korte og lange boligrente i knap 30 år

De danske boligejere har pludselig skullet vænne sig til stigende renter. I begyndelsen af 2021 kunne man binde en fast kuponrente på 0,5 pct. i 30 år, men siden da er boligrenterne steget markant.

En kort årgang var realkreditinstitutterne på bedding med et 30-årigt fastforrentet 5 procent-lån, men henover sommeren 2022 er boligrenterne faldet igen, sådan at 3 pct. og 3,5 procent-lånene igen er blevet aktuelle, som Pengejournalen omtalte for nylig. Rentestigningerne har bl.a. været forårsaget af den stigende inflation, som centralbankerne har haft svært ved at tøjle, og som også har sendt aktiemarkederne ned.

Både de korte og lange boligrenter er steget markant i den senere tid, men over en lang tidshorisont – f.eks. et 30-årigt perspektiv – er de stadig i en faldende trend.

Konkret er den høje inflation med til at udhule værdien af gæld, ligesom det skaber usikkerhed på de finansielle markeder. Derfor har obligationsinvestorerne ønsket en højere rente for at låne penge ud til bl.a. de danske boligejere.

Graf over renteudviklingen for realkredit

Ser man udviklingen i de korte og lange boligrenter over en længere tidsperiode – helt konkret tilbage til 1998 – så er både den korte og lange boligrente i en faldende trend. Som man kan se af grafen forneden, så var den gennemsnitlige effektive korte og lange boligrente i slutningen af 90’erne en kort årgang over henholdsvis 6 pct. og 8 pct.

I starten af 00’erne bristede den såkaldte it-boble, også kaldet dotcom-boblen, hvilket ramte internetvirksomheder hårdt og også bredte sig til dele af samfundsøkonomierne. Siden da faldt de korte og lange boligrenterne, inden de steg igen under finanskrisen i 2008, hvor den gennemsnitlige effektive korte boligrente var over 5 pct. og den gennemsnitlige lange boligrente var over 7 pct.

Det var dog kun for en kort bemærkning, da renterne siden faldt drastisk. Fra 2015 til 2022 var de korte boligrenter endda negative, hvilket betød, at obligationsinvestorerne betalte boligejerne for at låne dem penge. I praksis var det dog de færreste boligejere, som reelt modtog penge for at låne penge, da man også betaler gebyrer til realkreditinstitutterne gennem bidragssatserne.

Kilde: Finans Danmark

Som man kan se af graferne, så er den gennemsnitlige korte boligrente igen begyndt at falde, mens den gennemsnitlige lange boligrente kun akkurat er bevæget sig under 4 pct. I praksis er den lange boligrente dog også faldet mere – det skyldes blot en forsinkelse i tallene, som er fra uge 27 i 2022.

ObligationsrentenKort obligationsrente (dkk)Lang obligationsrente (dkk)
Uge 27 (2022)0,01 pct. 3,87 pct.
Kilde: Finans Danmark

Rente på fastforrentede lån er også faldet

Som nævnt er de lange boligrenter også faldet henover sommeren 2022, og kuponrente er aktuelt 3,5 pct. for det toneangivende fastforrentede lån med afdrag og en løbetid på 30 år.

I nedenstående liste kan du finde aktuelle kurser på fastforrentede lån med afdrag hos Totalkredit/Nykredit, der er landets største realkreditkoncern.

Hvis der oplyses forskellige typer af kurser, er det tilbudskursen/budkursen, man skal tage udgangspunkt i, hvis man eksempelvis står foran at skulle købe bolig. Det er nemlig den kurs, som realkreditinstituttet tager udgangspunkt i, når man afgiver et lånetilbud.

30-årige fastforrentede lån med afdrag hos TotalkreditAktuel kurs
Kuponrente 0,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 1 pct.Link til kurs
Kuponrente 1,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 2 pct.Link til kurs
Kuponrente 2,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 3 pct.Link til kurs
Kuponrente 3,5 pct.Link til kurs
Kuponrente 4 pct.Link til kurs
Kilde: Nasdaq OMX

Hvis du vil vide mere… 📖

  • De helt korte boliglån i Danmark er styret af den såkaldte Cita 6-rente, som du kan læse mere om i denne artikel med fokus på Cita 6-rentens udvikling.

Konklusion👇

  • Boligrenterne er steget markant i løbet af 2021 og 2022, men ser man udviklingen over en længere tidsperiode, så er det helt normalt, at renterne stiger kortvarigt for at falde igen efterfølgende. Der er dog ingen garanti for, at den udvikling fortsætter, selvom boligrenterne er begyndt at falde en anelse.