Sådan kan du beskytte dig mod stigende gas- og benzinpriser

You are currently viewing Sådan kan du beskytte dig mod stigende gas- og benzinpriser

Er du en af de mange, som er ramt af stigende priser på benzin og gas? Her ser vi nærmere på, hvordan man undgå at blive så hårdt ramt af de stigende priser på brændstof – eller ligefrem tjene penge på det.

Resume💡

Investering i olie- og gasselskaber gennem eksempelvis en ETF kan fungere som en modvægt i ens privatøkonomi. Det betyder, at man har udsigt til at få forrentet sine penge på investeringen, hvis priserne på gas og olie fortsætter med at stige.

Beskyt din økonomi mod stigende benzin- og gaspriser 

Er du en af de mange danskere, som har en benzindrevet bil, og et gasfyr, der opvarmer boligen, så har du helt sikkert lagt mærke til, hvordan de stigende priser på olie og gas kan ramme privatøkonomien hårdt. 

Man kan føle, at det er finansielle kræfter, som man ikke har nogen indflydelse på, og at der derfor ikke er noget at gøre udover på bedste vis at forsøge at betale regningerne og få hverdagen til at hænge sammen. 

Hvis man er meget eksponeret over for stigende gas- og benzinpriser, er der imidlertid noget, man rent faktisk kan gøre for at beskytte sin privatøkonomi. Man kan investere en del af sine frie midler eller pension i netop den sektor.

Hvis priserne på olie og gas stiger, så er det alt andet lige godt for olie- og gasbranchen, som i så fald har udsigt til større indtægter. Den sammenhæng har i hvert fald holdt stik i 2021 og 2022, hvor aktiekurserne på olie- og gasselskaber generelt er steget kraftigt i takt med den stigende inflation, som hovedsageligt har været forårsaget af stigende energipriser.

Så er man investeret i olie- og gasselskaber, så kan man altså tjene penge på stigende olie- og gaspriser, som omvendt vil medføre højere regninger, når man tanker benzin på bilen og varmer huset op med gas. Men i så fald kan man dække de stigende udgifter i et eller andet omfang af det afkast, som opnås på de investerede midler. 

Investering i olie og gas medfører omvendt en risiko for store kursfald, hvis olie- og gasprisen falder markant. Men det vil så omvendt betyde, at de løbende udgifter til benzin og gas vil falde. På den måde kan man altså udjævne sin risiko ved at investere i olie- og gasselskaber, hvis man er præget af stigende udgifter til netop de to poster i privatøkonomien.

Hvad kan man investere i?

Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, er en god anbefaling at investere i brede indeksfonde med mange virksomheder i stedet for at forsøge at håndplukke de enkelte selskaber, man tror vil klare sig godt. 

Det kaldes passiv investering, hvilket er en investeringsmetode, som generelt anbefales til private investorer, hvis man ikke tror, at man kan slå den generelle markedsudvikling. Den gode nyhed er, at der findes indeksfonde og ETF’er for olie- og gasselskaber, som passivt følger den generelle markedsudvikling i den branche.

En af de mest populære fonde for den sektor er iShares Oil and Gas Exploration & Production, som har fondskoden IE00B6R51Z18.

Hvad er risikoen?

Risikoen er som nævnt, at faldende gas- og oliepriser vil betyde, der er udsigt til, at aktierne i branchen vil klare sig dårligere (hvilket som nævnt dog alt andet lige vil medføre en reduktion af udgifterne til benzin og gas i privatøkonomien). Det er derfor vigtigt, at man ikke investerer for flere penge, end man kan tåle at tabe, og at man spreder sine investeringer på andre typer af selskaber og brancher.

Når man skal vælge, hvor meget man vil investere, kan man f.eks. tage udgangspunkt i, hvor meget de stigende olie- og gaspriser medfører af stigende udgifter i budgettet. Så kan man få en indikation af, hvor stor en investering med et givent afkast vil kunne dække stigende omkostninger i privatøkonomien.

Sammenhængen mellem afkastet på olie og gasselskaber og spotpriserne er naturligvis ikke 1:1. Langt fra. Derfor er det umuligt at beskytte sin privatøkonomi, så man ikke har nogen risici ved stigende olie- og gaspriser. Men en investering i sektoren kan bestemt skabe en mulighed for, at man kan reducere sine udgifter i tilfælde af yderligere prisstigninger.

Dog skal man så være opmærksom på, at i tilfælde af store fald i olie- og gaspriserne, så kan det gå hårdt ud over investeringen, og derfor skal man naturligvis ikke investere for flere penge, end man kan tåle at tabe.

Overvej bæredygtighedsspørgsmål

Et andet spørgsmål, man skal overveje, er, hvordan man har det med at investere i fossile brændstoffer, som bidrager til Co2-udledningen. Det er helt sikkert ikke alle, som ud fra et bæredygtighedsmæssigt synspunkt er klar til at investere i olie- og gasselskaber.

Hvorfor stiger gas- og benzinpriserne?

Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, så skyldes stigningen i priserne bredt set ikke udelukkende krigen i Ukraine. Men krigen har bidraget til at mindske udbuddet af russisk gas til Europa, ligesom efterspørgslen er efter gas er steget, hvorfor priserne af den grund ifølge New York Times er braget i vejret. Dertil kommer, at de europæiske lande over en længere periode ikke har investeret tilstrækkeligt i øge udvindingen af olie og gas.

De stigende olie- og gaspriserne har bidraget til den voldsomme inflation, som bl.a. skyldes den hurtige genåbning efter coronakrisen, en meget lempelig pengepolitik fra centralbankerne og krigen i Ukraine, som Pengejournalen tidligere har beskrevet.

Hvis du vil vide mere… 📖

Hvis du gerne vil spare penge på benzin, kan du læse tips og tricks i denne artikel af Pengejournalen. Og i denne artikel af Pengejournalen kan du læse mere om, hvordan du kan finde den billigste el.

Ønsker du at læse mere om, hvordan man bedst investerer i tider med høj inflation, så anbefaler vi, at du dykker ned i denne artikel af Pengejournalen.

Vil du gerne blive klogere på baggrunden for de store aktiefald i 2022, så kan du forsætte læsningen hos Pengejournalen her.

Konklusion👇

  • Investering i olie- og gasselskaber kan fungere som en såkaldt “hedge” (modvægt) i ens privatøkonomi, hvis man f.eks. har en benzindrevet bil og opvarmer sin bolig med gas, men det er ikke uden risiko at foretage sådan en investering.