Sådan samler du dine pensionsordninger og sparer penge

You are currently viewing Sådan samler du dine pensionsordninger og sparer penge

Hvis man har flere forskellige pensionsordninger, kan det for mange være en god idé at samle pensionsopsparingerne, da man kan spare mange penge i årlige omkostninger.

Resumé💡

  • For mange giver det mening at samle sine pensionsordninger et sted, da man derved spiller for at skulle betale omkostninger til flere forskellige pensionsselskaber.
  • Det er forholdsvist enkelt at samle sine pensionsordninger, og det giver et bedre overblik. Der er dog en række forhold, man skal undersøge, inden man samler sine pensionsopsparinger.

Guide til at samle dine pensionsordninger

Mange har flere forskellige pensionsordninger. Det skyldes typisk, at man har arbejdet på flere forskellige arbejdspladser og dermed har fået oprettet flere forskellige arbejdsmarkedspensioner.

Det betyder dog, at man i så fald betaler de samme typer af omkostninger til de forskellige pensionsselskaber, og det kan blive rigtig mange penge over tid.

Når man samler pensionsordninger, skal man være opmærksom på, om man er dækket lige så godt i forhold til forsikringer i det selskab, man ønsker at samle ordninger i.

I enkelte tilfælde giver det ikke mening at samle sine pensionsordninger, men for mange vil der være betydeligt store beløb at spare i omkostninger hvert år, også selv hvis det koster at gebyr at flytte ordningen.

Og det betyder i sidste ende, at man får flere penge til sig selv, når man går på pension. Udover de rent økonomiske fordele så skaber det også typisk et bedre overblik at samle sine pensionsordninger ét sted.

Hvordan samler jeg mine pensionsordninger?

Hvis det er muligt at flytte dine pensionsordninger, tager du blot fat i det selskab, som du ønsker at flytte ordningerne til. Så vil der være lidt papirarbejde, og nogle ting du skal underskrive, men ellers står selskabet for resten af arbejdet. Det tager typisk mindst en måned, før selve ordningen er flyttet.

Hvad er en fripolice?

Hvis man har arbejdet flere forskellige steder gennem sin karriere, så vil disse arbejdsmarkedspensioner, man ikke længere indbetaler til, være såkaldte fripolicer. Og en fripolice kan man ofte samle hos et pensionsselskab for at undgå, at man betaler gebyrer til flere forskellige selskaber.

Men den arbejdsmarkedspension, som er knyttet til ens nuværende arbejde, kan altså så typisk først flyttet, når man stopper med at indbetale til den, f.eks. hvis man får et nyt arbejde.

Hvad koster det at flytte sin pensionsordning?

Nogle pensionsselskaber tilbyder at flytte pensionen gratis, mens andre selskaber tager et gebyr for det, typisk i størrelsesordenen 1000-2000 kr. Selvom det koster at gebyr at flytte din pensionsordning, kan det ofte godt betale sig i det lange beløb, hvis ordningen er af en vis størrelse.

Hvad er en klatpension?

Ordninger under 20.000 kr., også kendt som klatpensioner, er gratis at flytte. Det kan koste et gebyr hos nogle selskaber at flytte en større pensionsordning.

Men det kan ofte give mening, så man minimerer de omkostninger, man betaler til pensionsselskaberne. Hvis man har klatpensioner stående rundt omkring, risikerer man, at de bliver ædt op af omkostninger, inden man går på pension.

God løn 35000 kr.
Det er generelt fornuftigt at samle klatpensioner, så man slipper for at betale gebyrer til flere pensionsselskaber

Hvad skal man være opmærksom på, inden man flytter sine pensionsordninger?

Det er vigtigt at være være opmærksom på investeringsomkostningerne i det selskab, man overvejer at samle sine pensionsordninger hos.

Det er ikke sikkert, det er smart at flytte sine pensionsordninger til et givent selskab, hvis det er meget dyrt at spare op i selskabet sammenlignet med det selskab, hvor ordningen er knyttet til for nuværende.

Derudover kan man undersøge, hvor dygtigt det enkelte selskab har været til at generere afkast til kunderne – f.eks. henover de seneste 10 år, som Pengejournalen har lavet en opgørelse om.

Desuden bør man undersøge, om man har særlige gode vilkår på forsikringsordningerne i et givent selskab, som gør det ugunstigt at flytte selskab. Hvis ens forsikringer f.eks. bliver dyrere, eller man har udsigt til en ringere dækning, så er det ikke sikkert, at det giver mening at flytte sine pensionsordninger.

Man skal desuden være opmærksom på, om der er tale om en garanteret pension, hvor den enkelte opsparer er garanteret et vist afkast hvert år, eller om der er tale om en ugaranteret pension (markedsrente), hvor risikoen ligger på den enkelte pensionsopsparer.

Sidstnævnte er typisk den type pensionsordning, som over tid giver det klart største afkast. Men hvis man f.eks. står foran at skulle gå på pension inden for få år, er det ikke sikkert, at det giver mening at give afkald på garantiordninger.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion👇

  • Der er typisk mange penge at spare ved at samle sine pensionsordninger et sted, og det skaber også et bedre overblik over ens samlede pensionopsparing.
  • Man skal dog være opmærksom på forhold som forsikringsdækninger, omkostninger og om der er tale om et garanteret produkt eller ej, inden man flytter sin pensionsopsparing.