Disse jobs giver den højeste løn: Se lønnen for 65 jobs

You are currently viewing Disse jobs giver den højeste løn: Se lønnen for 65 jobs
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Her ser vi nærmere på, hvad gennemsnitslønnen inkl. pension er for 65 udvalgte jobtyper uden ledelsesansvar. Der er stor forskel på lønnen afhængig af, hvilken type job man har.

Resume 💡

 • Piloter, dommere, advokater og farmaceuter er blandt de bedst lønnede job, viser en ny opgørelse af CEPOS, mens tjenere, køkkenmedhjælpere og kasseassistenter tjener mindst.

Se den fulde liste: Her er de bedst betalte jobs i Danmark

Vil du gerne blive klogere på, hvad din nabo tjener? Eller er du mere interesseret i at vide, hvilke jobtyper som i gennemsnit rækker til den højeste månedsløn?

En ny liste fra den liberale tænketank CEPOS kaster lys over, hvilke job i Danmark man kan tjene flest penge på at varetage.

opsparing 100.000 kr.
Et job som pilot giver i gennemsnit den højeste månedsløn, hvis man tager udgangspunkt i stillinger uden ledelsesansvar.

Opgørelsen er baseret på tal fra Danmarks Statistik og har alene fokus på lønmodtagere uden ledelsesansvar og inkluderer ikke unge og elever.

HUSK 

 • Der er tale om gennemsnitslønninger på tværs af brancherne, og løn afhænger udover den konkrete også af bl.a. kvalifikationer og anciennitet

Både time- og fastlønnede er medregnet, og der bliver ikke skelnet mellem offentlige og private ansatte, ligesom opgørelsen heller ikke tager højde for forskellige arbejdsvilkår, lyder det fra tænketanken.

Hvilke job har den højeste løn?

Som man kan se af listen forneden, som tager udgangspunkt i 65 udvalgte job, så er det ubetinget jobbet som pilot, der giver den bedste månedsløn i sammenligning af udvalgte job uden ledelsesansvar.

Jobbet som pilot rækker i gennemsnit til en månedsløn før skat på 90.500 kr. inkl. pension, viser opgørelsen. Derefter følger stillingerne som dommer og advokat, som rækker til en månedlig hyre før skat på i gennemsnit henholdsvis 81.000 kr. og 68.400 kr.

Top 10 blandt udvalgte bedst betalte jobs uden ledelsesansvar (månedsløn før skat inkl. pension) 

 1. Pilot (90.500 kr.)
 2. Dommer (81.000 kr.)
 3. Advokat (68.400 kr.)
 4. Farmaceut (65.200 kr.)
 5. Tandlæge (62.500 kr.)
 6. Læge (61.600 kr.)
 7. Ingeniør (59.200 kr.)
 8. Softwareudvikler (58.800 kr.)
 9. Revision og regnskabscontroller (58.600 kr.)
 10. Kunderådgivere i den finansielle sektor (58.500 kr.)

(Artiklen fortsætter under billedet…)

En uddannelse inden for jura kan lede til en god løn. Således tjener dommere og advokater i gennemsnit en månedsløn på henholdsvis 81.000 kr. og 68.400 kr. inkl. pension.

Også jobbene som farmaceut, tandlæge og læge giver alle i gennemsnit en månedsløn på den gode side af 60.000 kr. medregnet pension.

Udvalgte jobtyper uden ledelsesansvarMånedsløn før skat og inkl. pension
1Pilot90.500 kr.
2Dommer81.000 kr.
3Advokat mv.68.400 kr.
4Farmaceut65.200 kr.
5Tandlæge62.500 kr.
6Læge61.600 kr.
7Ingeniør59.200 kr.
8Softwareudvikler58.800 kr.
9Revision og regnskabscontroller58.600 kr.
10Kunderådgivning i den finansielle sektor58.500 kr.
11Dyrlæge53.900 kr.
12Gymnasielærer50.800 kr.
13Journalist50.400 kr.
14Underviser/forsker ved universiteter mv50.100 kr.
15Togfører49.300 kr.
16Psykolog48.500 kr.
17Speditør47.200 kr.
18Bibliotekar46.000 kr.
19Direktionssekretær45.800 kr.
20Regnskabsmedarbejder45.800 kr.
21Grundskolelærer45.100 kr.
22VVS’er44.200 kr.
23Underviser, erhvervsuddannelser43.800 kr.
24Jordemoder43.300 kr.
25Sygeplejerske43.200 kr.
26Politibetjent43.000 kr.
27Advokatsekretær42.800 kr.
28Optiker42.200 kr.
29Elektriker42.200 kr.
30Mejerist42.200 kr.
31Mekaniker (landbrug og industri)41.500 kr.
32Murer41.400 kr.
33Brandmand40.500 kr.
34Socialrådgiver40.200 kr.
35Sekretær/kontorarbejde40.200 kr.
36Smed40.100 kr.
37Tømrer39.800 kr.
38Fysioterapeut mv.39.400 kr.
39Specialpædagog38.900 kr.
40Automekaniker38.400 kr.
41Maskinoperatør38.100 kr.
42Pædagog37.500 kr.
43Renovationsarbejder37.400 kr.
44Fængselsbetjent37.300 kr.
45Ejendomsinspektør36.700 kr.
46Tandplejer mv.36.500 kr.
47Lægesekretær36.400 kr.
48Maler35.500 kr.
49Sikkerhedsvagt35.400 kr.
50Lastbilchauffør35.400 kr.
51Frisør35.400 kr.
52Kundeservicemedarbejder34.500 kr.
53Buschauffør34.300 kr.
54Gartner33.700 kr.
55Postbud mv.33.200 kr.
56Bager32.700 kr.
57Lagerekspedition32.500 kr.
58Kok31.400 kr.
59Slagter-medarbejder mv.31.200 kr.
60Rengøring29.800 kr.
61Salgsmedarbejder i butik29.600 kr.
62Fastfood-medarbejder29.400 kr.
63Tjener27.700 kr.
64Køkkenmedhjælper27.500 kr.
65Kasseassistent26.700 kr.
Kilde: CEPOS (Danmarks Statistik) Anm.: Opgørelsen viser den standardberegnede månedsfortjeneste for en fuldtidsstilling. Heri indgår basisløn, pension, personalegoder, genetillæg og uregelmæssige betalinger (fx bonus). Overarbejdsbetaling indgår ikke.

Piloter med månedsløn over 90.000 kr.

En pilot tjener ifølge opgørelsen 90.500 kr. om måneden. Uddannelsen til pilot tager ifølge flyveuddannelsen Aircat som minimum 2 år og afhænger bl.a., om man vil uddanne sig til erhvervs- eller privatpilot.

Derudover afhænger det af, om man vælger at tage uddannelsen som fuldtids- eller deltidsstuderende. Hos Aircat hoster det 707.000 kr. at uddanne sig til erhvervspilot. Prisen for uddannelsen skal man altså også have i baghovedet, når man ser på, hvad en pilot i gennemsnit kommer til at tjene efter endt uddannelse.

Dommere og advokater tjener styrtende

Som det fremgår af opgørelsen, tjener dommere og advokater i gennemsnit henholdsvis 81.000 og 68.400 kr. om måneden inkl. pension. For at blive dommer eller advokat kræver det typisk minimum en kandidatuddannelse inden for jura, der i udgangspunktet tager fem år at læse på universitetet.

Dommere og advokater er blandt de bedst lønnede jobfunktioner uden ledelsesansvar. Men det kræver også mange år at blive enten advokat eller dommer.

For at blive advokat skal man efter uddannelsen arbejde som advokatfuldmægtig i tre år og bestå et kursusforløb med flere prøver for efterfølgende at kunne kalde sig advokat, fremgår det hos Advokatsamfundet.

For sit virke som advokat eller jurist kan man komme i betragtning til at blive dommer og dermed dømme i sager, men mange dommere rekrutteres ifølge Uddannelsesguiden blandt retsassessorer og dommerfuldmægtige. 

Så meget tjener en farmaceut

Farmaceuter tjener i gennemsnit 65.200 kr. om måneden inkl. pension ifølge tallene fra Danmarks Statistik. Farmaceuter arbejder ifølge Uddannelsesguiden hovedsageligt med forskning og udvikling af lægemiddelprodukter i samarbejde med læger, kemikere, biokemikere og myndigheder.

Som farmaceut kræves der en omfattende viden om kemi og medicin. Farmaceuter er ansvarlige for produktionen og kvalitetssikringen af lægemidler, og de har også ansvaret for at informere om og markedsføre produkterne.

I disse stillinger tjener man mindst i Danmark

I den anden ende af skalaen er det jobbet som kasseassistent, der rækker til den dårligste løn bredt set. En kasseassistent tjener i gennemsnit 26.700 kr. før skat og inkl. pension.

Jobbet som tjener og køkkenmedhjælper er blandt de mindst lønnede i Danmark.

Lidt mere tjener køkkenmedhjælpere med en månedsløn på 27.500 kr. i gennemsnit og tjenere, der har en gennemsnitlig månedsløn på 27.700 kr. En fastfood-medarbejder tjener i gennemsnit 29.4000 kr. om måneden, viser CEPOS’ opgørelse, der er baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Gennemsnitslønnen for danske lønmodtagere

Skal man sammenligne ovenstående lønniveauer, kan man tage udgangspunkt i, hvad en gennemsnitlig dansker tjener. Pengejournalen har tidligere beskrevet, at danske lønmodtagere i gennemsnit tjener 44.514 kr. om måneden inkl. pension, mens danske borgere i gennemsnit har over 1 mio. kr. i netto formue ifølge Danmarks Statistik.

Generelt kan den uddannelse, man tager, være særdeles vigtig. En analyse foretaget af tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser således, at valg af uddannelse kan have stor betydning for den forventede livstidsindkomst.

TIP 

 • Hvis man gerne vil tjene mange penge, sandsynliggør en længerevarende uddannelse inden for økonomi, matematik, it eller naturvidenskab ens ambitioner

Med udgangspunkt i indkomstdata fra 2015, som er fremskrevet til 2022-niveau, har tænketanken undersøgt, hvad forskellige uddannelsesniveauer i gennemsnit fører til af disponible livstidsindkomster, dvs. indtægter gennem hele livet efter skat.

En længerevarende uddannelse er i gennemsnit et rigtig godt fundament for at få udsigt til den højeste mulige løn.

Ifølge analysen er livstidsindkomsten for ufaglærte i gennemsnit omkring 13 mio. kr., mens den stiger til 16 mio. kr. for personer med en erhvervsuddannelse, 18,7 mio. kr. for personer med en kort videregående uddannelse, 19,3 mio. kr. for personer med en mellemlang videregående uddannelse og 27,4 mio. kr. for personer med en lang videregående uddannelse.

Det er dog vigtigt at bemærke, at den forventede livstidsindkomst kan variere betydeligt inden for hver uddannelsestype afhængig af den konkrete uddannelse, man vælger.

(Artiklen fortsætter efter grafikken…)

UddannelseLivstidsindkomst efter skat i 2022-priser (18-80 år)
Ufaglært13 mio. kr.
Erhvervsuddannelse16 mio. kr.
Kort videregående uddannelse18,7 mio. kr.
Mellemlang videregående uddannelse19,3 mio. kr.
Lang videregående uddannelse27,4 mio. kr.
Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tabellen viser den disponible livstidsindkomst (dvs. efter skat) for 18-80-årige. Tænketanken har taget udgangspunkt i indkomstoplysninger fra 2015, som er fremskrevet til 2022-niveau.

Hvis du gerne vil læse mere om, hvilke uddannelser som fører til den højeste løn, sætter Pengejournalen her fokus på de 30 uddannelser med udsigt til den bedste løn. Som det fremgår i artiklen, har man med en uddannelse inden for økonomi, matematik eller naturvidenskab alt andet lige udsigt til at tjene relativt mange penge i det job, man efterfølgende kommer til at varetage.

Sådan kan du komme til at tjene mere i dit eksisterende job

Hvis du allerede er på arbejdsmarkedet og har taget en uddannelse, så er det ofte svært at skifte branche. Derfor kan det give bedre mening at arbejde på at tjene flere penge inden for ens eksisterende arbejdsområde.

Pengejournalen har tidligere sat fokus på fem gode råd, hvis man gerne vil stige i løn, men er i tvivl om, hvorvidt der er grundlag for det.

God løn 35000 kr.
At holde øjne og øre åbne for de muligheder, der byder sig, er et godt råd, hvis man gerne vil tjene flere penge.
 1. Identificér din værdi for virksomheden/organisationen. Forstå, hvordan du bidrager til virksomhedens succes og værdi. Dit bidrag til virksomhedens værdiskabelse er fundamentet for, at du kan stige i løn og bede din chef om flere penge.
 2. Sammenlign din løn med andre: Tjek lønlisten i din virksomhed, hvis I har åbne lønlister eller tal fortroligt med kolleger for at sammenligne lønnen. Det kan give dig en fornemmelse af, hvor din løn ligger i forhold til andre i virksomheden.
 3. Brug en lønberegner: Mange websteder har lønberegnere, der kan hjælpe dig med at fastslå en passende løn baseret på jobtitel, erfaring og geografi. Det kan give dig et mere præcist billede af, hvad du kan forvente at tjene i din stilling.
 4. Få rådgivning: Hvis du stadig er usikker på, om du får nok i løn, kan du søge rådgivning fra din fagforening. De kan hjælpe dig med at forhandle en bedre løn eller give dig vejledning om, hvad du kan forvente at tjene i din rolle.
 5. Forhandl din løn: Når du har identificeret, hvad du mener, at du bør få i løn, kan det ofte betale sig at bede din chef om en lønforhandling. Måske er det skrevet ind i din kontrakt, hvornår du har mulighed for at forhandle din løn. Se uddybende råd til lønforhandling forneden.
 6. Tag et møde med en anden virksomhed: Hvis andre arbejdsgivere eller headhuntere rækker ud til dig for at fortælle om en jobmulighed, så hold dig ikke tilbage. Du kan altid tage et fortroligt møde med vedkommende for bl.a. at blive klogere på, hvad du ville kunne få i løn uden at skulle sige ja til jobbet. Efterfølgende kan du gå hjem og tænke grundigt over muligheden og opveje fordele og ulemper, inden du giver et endeligt svar.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion 👇

 • Piloter, dommere og advokater er blandt de bedst betalte job uden ledelsesansvar, mens tjenere, køkkenmedhjælpere og kasseassistenter tjener mindst. 

Er du træt af 0 pct. i rente i banken?

Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05 pct. i rente på dit indlån, uden du skal binde dine penge. Det er den højest mulige rente på det danske marked. Renten afhænger af dit indlåns størrelse.