Bedst betalte jobs: Hvilke job tjener man mest på i Danmark?

You are currently viewing Bedst betalte jobs: Hvilke job tjener man mest på i Danmark?

Her ser vi nærmere på, hvad gennemsnitslønnen inkl. pension er for udvalgte jobtyper uden ledelsesansvar. Der er stor forskel på lønnen afhængig af, hvilken type job man har.

Resumé💡

Piloter, dommere, advokater og farmaceuter er blandt de bedst lønnede job, viser en ny opgørelse af CEPOS, mens tjenere, køkkenmedhjælpere og kasseassistenter tjener mindst.

Se den fulde liste: Bedst betalte jobs i Danmark

Vil du gerne blive klogere på, hvad din nabo tjener? Eller er du mere interesseret i at vide, hvilke jobtyper som i gennemsnit rækker til den højeste månedsløn?

En ny liste fra den liberale tænketank CEPOS kaster lys over, hvilke job i Danmark man kan tjene flest penge på at varetage.

opsparing 100.000 kr.
Et job som pilot giver i gennemsnit den højeste månedsløn, hvis man tager udgangspunkt i stillinger uden ledelsesansvar.

Opgørelsen er baseret på tal fra Danmarks Statistik og har alene fokus på lønmodtagere uden ledelsesansvar og inkluderer ikke unge og elever. Både time- og fastlønnede er medregnet, og der bliver ikke skelnet mellem offentlige og private ansatte, ligesom opgørelsen heller ikke tager højde for forskellige arbejdsvilkår. lyder det fra tænketanken.

Hvilke job har den højeste løn?

Som man kan se af nedenstående tabel, så er det ubetinget jobbet som pilot, der giver den bedste månedsløn i sammenligning af udvalgte job uden ledelsesansvar.

Jobbet som pilot rækker i gennemsnit til en månedsløn før skat på 90.500 kr. inkl. pension, viser opgørelsen. Derefter følger stillingerne som dommer og advokat, som rækker til en månedlig hyre før skat på i gennemsnit henholdsvis 81.000 kr. og 68.400 kr.

En uddannelse inden for jura kan lede til en god løn. Således tjener dommere og advokater i gennemsnit en månedsløn på henholdsvis 81.000 kr. og 68.400 kr. inkl. pension.

Også jobbene som farmaceut, tandlæge og læge giver alle i gennemsnit en månedsløn på den gode side af 60.000 kr. medregnet pension.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Udvalgte jobtyper uden ledelsesansvarMånedsløn før skat og inkl. pension
Pilot90.500 kr.
Dommer81.000 kr.
Advokat mv.68.400 kr.
Farmaceut65.200 kr.
Tandlæge62.500 kr.
Læge61.600 kr.
Ingeniør59.200 kr.
Softwareudvikler58.800 kr.
Revision og regnskabscontroller58.600 kr.
Kunderådgivning i den finansielle sektor58.500 kr.
Dyrlæge53.900 kr.
Gymnasielærer50.800 kr.
Journalist50.400 kr.
Underviser/forsker ved universiteter mv50.100 kr.
Togfører49.300 kr.
Psykolog48.500 kr.
Speditør47.200 kr.
Bibliotekar46.000 kr.
Direktionssekretær45.800 kr.
Regnskabsmedarbejder45.800 kr.
Grundskolelærer45.100 kr.
VVS’er44.200 kr.
Underviser, erhvervsuddannelser43.800 kr.
Jordemoder43.300 kr.
Sygeplejerske43.200 kr.
Politibetjent43.000 kr.
Advokatsekretær42.800 kr.
Optiker42.200 kr.
Elektriker42.200 kr.
Mejerist42.200 kr.
Mekaniker (landbrug og industri)41.500 kr.
Murer41.400 kr.
Brandmand40.500 kr.
Socialrådgiver40.200 kr.
Sekretær/kontorarbejde40.200 kr.
Smed40.100 kr.
Tømrer39.800 kr.
Fysioterapeut mv.39.400 kr.
Specialpædagog38.900 kr.
Automekaniker38.400 kr.
Maskinoperatør38.100 kr.
Pædagog37.500 kr.
Renovationsarbejder37.400 kr.
Fængselsbetjent37.300 kr.
Ejendomsinspektør36.700 kr.
Tandplejer mv.36.500 kr.
Lægesekretær36.400 kr.
Maler35.500 kr.
Sikkerhedsvagt35.400 kr.
Lastbilchauffør35.400 kr.
Frisør35.400 kr.
Kundeservicemedarbejder34.500 kr.
Buschauffør34.300 kr.
Gartner33.700 kr.
Postbud mv.33.200 kr.
Bager32.700 kr.
Lagerekspedition32.500 kr.
Kok31.400 kr.
Slagter-medarbejder mv.31.200 kr.
Rengøring29.800 kr.
Salgsmedarbejder i butik29.600 kr.
Fastfood-medarbejder29.400 kr.
Tjener27.700 kr.
Køkkenmedhjælper27.500 kr.
Kasseassistent26.700 kr.
Kilde: CEPOS (Danmarks Statistik)
Anm.: Opgørelsen viser den standardberegnede månedsfortjeneste for en fuldtidsstilling. Heri indgår basisløn, pension, personalegoder, genetillæg og uregelmæssige betalinger (fx bonus). Overarbejdsbetaling indgår ikke.

Hvilke jobs tjener man mindst på i Danmark?

I den anden ende af skalaen er det jobbet, som kasseassistent som rækker til den dårligste løn bredt set. En kasseassistent tjener i gennemsnit 26.700 kr. før skat og inkl. pension.

Jobbet som tjener og køkkenmedhjælper er blandt de mindst lønnede i Danmark.

Lidt mere tjener køkkenmedhjælpere med en månedsløn på 27.500 kr. i gennemsnit og tjenere, der har en gennemsnitlig månedsløn på 27.700 kr. En fastfood-medarbejder tjener i gennemsnit 29.4000 kr. om måneden, viser CEPOS’ opgørelse, der er baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Hvad tjener den gennemsnitlige dansker?

Som det fremgår af en artikel, som Pengejournalen har skrevet baseret på tal fra Danmarks Statistik, så tjener danske lønmodtagere i gennemsnit 44.514 kr. om måneden inkl. pension, mens danske borgere i gennemsnit har over 1 mio. kr. i netto formue ifølge Danmarks Statistik.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion 👇

  • Piloter, dommere og advokater er blandt de bedst betalte job uden ledelsesansvar, mens tjenere, køkkenmedhjælpere og kasseassistenter tjener mindst.