Se renteprognoserne: Hvad bliver F-Kort renten i hele 2023?

You are currently viewing Se renteprognoserne: Hvad bliver F-Kort renten i hele 2023?
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

Hvis det står til landets største banker og realkreditinstitutter, så kommer renten på F-Kort og lignende kort rente-lån til at stige frem mod udgangen af 2023. Her ser vi nærmere på finanshusenes renteprognoser for F-Kort.

Resumé💡

Der er betydelige forskelle i bankernes renteprognoser for F-Kort og tilsvarende lån med rentetilpasning hver sjette måned. Hos Realkredit Danmark forventer man, at renten kan stige til over 4 pct. allerede til sommer, mens Nykredit forventer, at F-Kort renten vil være en spids over 3 pct. ved udgangen af året.

Renteforventninger til F-Kort i hele 2023

Står det til Nykredit, Realkredit Danmark (Danske Bank), Nordea Kredit og Sydbank, så vil renten på de helt korte lån stige i løbet af 2023. Det viser en kortlægning, som Pengejournalen har foretaget af nye renteprognoser fra en række af de største realkreditinstitutter og banker.

De helt korte lån med rentetilpasning hver sjette måned hedder F-Kort hos Nykredit/Totalkredit og deres partnerbanker, mens det hedder Kort Rente-lån hos Nordea og FlexKort hos Realkredit Danmark (Danske Bank).

Sådan fastsættes renten på de korte lån

Renten baserer sig i alle tilfælde på den såkaldte Cita 6-rente, der er en rente, som bankerne bruger, når de låner penge til hinanden.

Aktuel Cita 6-rente: Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, så var Cita 6-renten ved seneste rentetilpasning 1. januar 2023 cirka 2,6 pct. Oveni skal man lægge et rentetillæg, som varierer på tværs af realkreditinstitutterne og også afhænger af, hvornår man har optaget lånet.

Renten på de korte boliglån er i høj grad styret af pengepolitikken hos Den Europæiske Centralbank (ECB).

Cita 6-renten er i høj grad styret af den toneangivende rente hos Den Europæiske Centralbank (ECB), som fastsætter, hvad bankerne i euro-landene kan placere deres overskudslikviditet til i centralbankerne. Og da den danske krone er bundet op på euroen, så er ECB’s pengepolitik også styrende for rentesatserne i Nationalbanken.

Renteprognose for F-Kort af Totalkredit

Står det til Nykredits analytikere, så vil F-Kort renten stige til 3,05 pct. ved udgangen 1. halvår 2023, når lånet igen skal rentetilpasses til sommer, mens man vurderer, at F-Kort renten vil falde til 2,75 pct. ved udgangen af 2023. De to prognoser er foretaget uden at inkludere rentetillægget, som varierer på tværs af kunderne, men som er 0,54 pct., hvis man skal optage et nyt F-Kort lån.

F-Kort rente inkl. tillæg ved udgangen af 2023: Samlet set så forventer landets største realkreditinstitut, Nykredit/Totalkredit, at F-Kort renten inkl. et tillæg på 0,45 pct. vil lande på omkring 3,2 pct. ved årsskiftet mellem 2023 og 2024.

Nykredits forventninger til F-Kort 1. april 20231. juli 20231. oktober 20231. januar 2024
F-kort (uden tillæg og kursfradrag)3,10%3,05%2,90%2,75%
Kilde: Nykredit

Renteprognose for Flex Kort af Realkredit Danmark

Hos landets næststørste realkreditinstitut i form af Realkredit Danmark, der er ejet af Danske Bank, har man ikke en prognose for renteudviklingen på Flex Kort de næste 12 måneder. Her opererer man udelukkende med en prognose for renten, når den bliver tilpasset næste gang ved udgangen af 1. halvår 2023.

FlexKort ved udgangen af 1. halvår 2023: Realkredit Danmark forventer, at renten vil stige markant mere, end man gør hos konkurrenterne hos Nykredit. Således forventer Realkredit Danmark, at renten vil ligge i intervallet 3,8 pct. til 4,2 pct. allerede 1. juli 2023.

Realkredit Danmarks renteforventninger til Flex Kort1. juli 2023
FlexKort (inkl. fast rentetillæg på 0,6 %)3,8-4,2 %
Kilde: Real Kredit Danmark (Prognose opdateret 6. januar 2023)

Renteprognoser for Kort Rente af Nordea

Ifølge Nordea, der driver det trejdestørste realkreditselskab på dansk grund i form af Nordea Kredit, skal vi også forvente stigende renter på de korte lån. Nordea forventer, at renten på låneproduktet Kort Rente Lån vil stige til 3,3 pct. ved udgangen af året. Det tal er dog ekskl. rentetillægget, som Nordea ikke oplyser på sin hjemmeside.

Kort Rente ved udgangen af 1. halvår 2023: Udgør tillægget på nye lån i omegnen af 0,5-0,6 pct. som hos konkurrenterne, skal man altså forvente en samlet rente på knap 4 pct. på Kort Rente-lån ved udgangen af 2023, hvis Nordea får ret i sin prognose.

Nordeas forventninger til Kort Rente Lån7. marts 202330. juni 202331. december 2023
Kort Rente Lån (ekskl. tillæg)3,15 %3,35 %3,3 %
Kilde: Nordea (Prognose opdateret 5. januar 2023)

Renteprognose for F-Kort af Sydbank

Sydbank er en af de største formidlere af Totalkredit-lån, og her forventer man også, at renten på F-Kort lån vil stige.

F-Kort rente inkl. tillæg i 2023: Mere konkret forventer Sydbank, at renten på F-Kort lån inkl. tillægget vil stige til 3,9 pct. inden for de næste 3-6 måneder, mens man skal forvente en rente på 3,8 pct. på 6-12 måneders sigt.

Sydbanks forventninger til F-Kort 0 – 3 mdr.3 – 6 mdr.6 – 12 mdr.
F-Kort (inkl. tillæg)3,08 %3,90 %3,80 %
Kilde: Sydbank (Prognose opdateret 4. januar 2023)

Cita 6-renten i historisk perspektiv

Hvis bankerne og realkreditinstitutterne får ret, så vil ECB altså hæve den korte rente af flere omgange i løbet af 2023, hvilket i så fald vil sende Cita 6-renten op.

opsparing 100.000 kr.
Renten på de korte boliglån er allerede steget meget, men står det til de store realkreditinstitutter kommer boligejere med korte lån til at betale endnu mere for at låne penge.

For blot et år siden var renten på Cita 6 negativ. Ved udgangen af 2021 var Cita 6-renten således -0,45 pct., som man kan af nedenstående tabel. Men i kraft af de mange renteløft, som ECB satte i gang i 2. halvår 2022, er renten på de korte boliglån steget, og Cita 6-renten var ved udgangen af 2022 2,6 pct.

DatoCitaRentesats
30. december 20226 måneder2,59
30. jun. 20226 måneder0,28
30. dec. 20216 måneder-0,45
30. jun. 20216 måneder-0,4
30. dec. 20206 måneder-0,4
30. jun. 20206 måneder-0,43
30. dec. 20196 måneder-0,59
Kilde: DFBS (Danish Financial Benchmark Facility)

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion👇

  • Landets banker og realkreditinstitutter er ikke helt enige i, hvordan renten på de korte lån vil udvikle sig i 2023. Godt nok forventer de alle, at renten vil stige – men de er uenige om hvor meget.
  • Danske Bank forventer, at FlexKort-renten kan stige til over 4 pct. til sommer, mens Nykredit forventer, at F-Kort renten vil være lidt over 3 pct. ultimo 2023.

Ønsker du at spare penge på dit boliglån?

Lad bankerne konkurrere om dig og find ud af, om du kan opnå økonomiske besparelser eller mere attraktive vilkår på dit boliglån ved at skifte bank.