Se tallet: Her er gennemsnitslønnen efter skat i Danmark

You are currently viewing Se tallet: Her er gennemsnitslønnen efter skat i Danmark

Vil du gerne sammenligne din løn med andre, er et godt udgangspunkt at sammenligne med gennemsnitslønnen for danske lønmodtagere. Her dykker vi bl.a. ned i, hvad gennemsnitslønnen er om måneden efter skat, ligesom vi beregner den gennemsnitlige timeløn i Danmark.

Resumé💡

Gennemsnitslønnen efter skat i Danmark er i omegnen af 26.500 kr. om måneden, viser en beregning, som Pengejournalen har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Den gennemsnitlige timeløn i Danmark efter skat er i omegnen af 165 kr.

Hvad er gennemsnitslønnen i Danmark efter skat?

Er du nysgerrig efter at vide, hvad den gennemsnitlige løn er i Danmark efter skat, så du kan sammenligne din løn med resten af arbejdsstyrken på det danske arbejdsmarked? Hos Pengejournalen har vi samlet oplysninger om gennemsnitslønnen efter skat i Danmark og beregnet, hvordan gennemsnitslønnen ser ud både på måneds- og timebasis, så du kan sammenligne din måneds- og timeløn efter skat med gennemsnitsdanskeren.

Men før vi dykker ned i tallene, så lad os først se på nogle af de faktorer, der påvirker lønnen i Danmark. Som Pengejournalen tidligere har beskrevet, så har uddannelsestypen og -længden en stor betydning for, hvilken løn man i gennemsnit kommer til at tjene, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Således fører uddannelser inden for økonomi, matematik og naturvidenskab generelt til den højeste løn.

Den gennemsnitlige timeløn efter skat i Danmark er i omegnen af 165 kr., hvis man tager udgangspunkt i en månedsløn efter skat på 2500 kr.

Derudover har Pengejournalen tidligere beskrevet, at hvis man ser på job uden personaleansvar, så er job som pilot, dommer og advokat blandt de absolut bedst betalte i Danmark.

Men hvordan ser det gennemsnitlige lønniveau ud efter skat ud for hele landet?

Hvad er gennemsnitslønnen om måneden efter skat i Danmark?

Den månedlige gennemsnitsløn efter skat i Danmark er i omegnen af 26.500 kr. Beregningen tager udgangspunkt i følgende fremgangsmåde.

Den gennemsnitlige dansker tjener i gennemsnit 44.514 kr. om måneden inkl. pension – og før skat – hvad Pengejournalen tidligere har beskrevet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Men hvordan regner man gennemsnitslønnen ud efter skat?

Her findes der flere forskellige digitale værktøjer, som hurtigt kan give et fingerpeg om, hvad en given månedsløn er efter skat. Et af de værktøjer findes på hvormegetefterskat.dk, som Pengejournalen tidligere har beskrevet i en selvstændig artikel med fokus på beregningen af løn efter skat.

På denne side er det muligt at indtaste sin månedsløn og på den baggrund få en beregning på, hvad det pågældende månedsløn er, når skatten er betalt. Det er en beregning som af gode grunde er behæftet med en del usikkerhed.

Således tager beregningen udgangspunkt i kommuneskatten i Københavns Kommune i 2022, og det er ekskl. kirkeskat. Konkret betyder det, at bor man i en anden kommune, kan der være mindre forskelle i kommuneskatten, og betaler man kirkeskat, vil skatten være mellem 0,4-0,8 pct. højere, fremgår det.

Derudover tager beregningen ikke udgangspunktet i en lang række individuelle fradrag, herunder kørselsfradrag, renteudgifter mv. Til gengæld er person-, beskæftigelses- og jobfradraget indregnet.

De variable, som der tages højde for, er følgende:

  • Personfradrag
  • Beskæftigelses- og jobfradrag
  • Indbetaling til ATP
  • Topskattegrænsen (Pengejournalen)

Tager vi udgangspunkt i, at den gennemsnitlige danske indbetaler 8 pct. af lønnen til pension, så er vi nede på en bruttoløn ekskl. pension på 40.953 kr.

Indtaster vi den bruttoløn på hvormegetefterskat.dk, så giver det en løn efter skat på 26.522 kr. Som nævnt er det en beregning, der er behæftet med usikkerhed, da der eksempelvis ikke medregnes fradrag for renteudgifter. Er man boligejer med et rentebærende realkreditlån, kan tallet således være en anelse større, da man kan trække renteudgifterne fra i skat.

Hvad er den gennemsnitlige timeløn efter skat i Danmark?

Den gennemsnitlige timeløn i Danmark efter skat er i omegnen af 165 kr. Dette tal har vi beregnet på følgende måde:

Beregninger af gennemsnitsløn efter skat vil altid være forbundet med usikkerhed, da der er forskel på folks skattebetalinger afhængig af, hvilke og hvor store fradrag man har.

Når man først har månedslønnen efter skat er det enkelt at beregne timelønnen, som Pengejournalen tidligere har beskrevet. Hvis der er tale om en arbejdsuge på 37 timer, skal man blot dividere månedslønnen med 160,33.

Dermed tager vi månedslønnen efter skat på 26.522 kr., som vi kom frem til foroven, og dividerer med 160,33, og det giver en timeløn efter skat på 165 kr.

Som nævnt er det tal, der er behæftet med usikkerhed, men ikke desto mindre giver det et fornuftigt fingerpeg om, hvad danskerne i gennemsnit tjener i timen.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion👇

  • Den gennemsnitlige månedsløn efter skat i Danmark er i omegnen af 26.500 kr., viser en beregning, som Pengejournalen har foretaget, mens den gennemsnitlige timeløn i Danmark efter skat er i omegnen af 165 kr. Beregningerne er dog behæftet med usikkerhed, da skatten afhænger af, hvilke fradrag man har i lønindkomsten, og hvor store de er.