Efter renteuro: Skal man afdrage gæld eller investere?

You are currently viewing Efter renteuro: Skal man afdrage gæld eller investere?

I privatøkonomiske bøger kan man ofte læse, at man ikke skal begynde at investere, før man har nedbragt al sin gæld. At afdrage gæld giver et sikkert afkast i form af besparede renter, mens potentielle investeringsafkast er fugle på taget.

Men hvis man f.eks. har et boliglån med en lav rente, kan det give mening at investere, selvom man har gæld, så længe det forventede afkast på en investering er mærkbart større end renteudgifterne på gælden.

Resume 💡

  • I en række tilfælde kan det give mening at investere, selvom man har gæld. I så fald skal det forventede afkast på investeringen dog være mærkbart højere end renten på den gæld, man har. Det kan være tilfældet, hvis man var heldig at optage et boliglån med en lav rente.

Er det bedst at afdrage gæld, før man begynder at investere?

Et klassisk spørgsmål inden for privatøkonomi er, om man overhovedet bør investere, hvis man ikke har afdraget al sin gæld.

Det er også et interessant spørgsmål, og der er næppe et endegyldigt svar på det. Eller jo, i nogle tilfælde er der, mens det i andre tilfælde vil afhænge af personlige præferencer og risikoprofil, om man skal investere, selvom man har gæld.

Lad os se på en række forskellige eksempler.

Afdrage på forbrugslån eller investere?💰

Det er ret oplagt, at hvis man har dyr gæld, dvs. gæld med høje renter, såsom et forbrugslån, så er det næppe smart at investere, da man ville kunne bruge de investerede midler til at nedbringe gælden.

Lad os forestille os en person, der har et forbrugslån med en rente på i omegnen af 10-15 pct. I sådan et tilfælde vil det klart give mening at betale det lån af, før man begynder at investere. 

TIP 

  • At afdrage gæld er et sikkert afkast, og derfor er det fordelagtigt at få betalt dyr gæld tilbage, før man investerer

Årsagen er, at aktiemarkedet i gennemsnit giver 8 pct. i afkast. Nogle år har aktier leveret højere afkast, andre år har afkastet været mindre eller sågar negativt, såsom under finanskrisen. Men i gennemsnit har aktiemarkedet historisk leveret et afkast på cirka 8 pct. 

Hvis det forventede afkast på aktier er 8 pct., er afkastet tydeligvis langt mindre end det sikre “afkast”, som man kan få ved at betale af på eksempelvis et forbrugslån. Og derfor er det helt oplagt at få betalt sådan et lån ud, før man begynder at investere. Hvis man har forbrugslån med høje renter, kan det for mange give mening at indhente et tilbud på et samlelån hos eksempelvis den danske finanstjeneste Lendo, der sammenligner og giver tilbud lån på tværs af 18 banker.

Superinvestoren Warren Buffett blev en gang spurgt af en ven om, hvad hun skulle gøre med nogle penge, som hun havde til overs. Warren Buffett spurgte hende så, om hun skyldte penge væk. Det viste sig, at hun havde et lån på 18 pct. i rente.

Warren Buffett har givet flere gode råd, herunder til om det kan betale sig at investere, hvis man har dyr gæld
Warren Buffett i samtale med daværende amerikansk præsident, Barack Obama. Foto af Pete Souza

“Hvis jeg pludselig havde fået en sum ekstra penge og skyldte på mit betalingskort til en rente på 18 pct., ville jeg som det første betale gælden ned. Det er langt bedre end nogen anden investering,” sagde Warren Buffett ved Berkshire Hathways generalforsamling i 2020 ifølge nyhedsmediet Finans.

Han tilføjede, at han “ikke ville ane”, hvor han skulle tjene 18 pct. i afkast.

Betale billån af eller investere? 🚙

Men hvad så hvis renten på et lån er lavere – f.eks. i omegnen af 6-7 pct.? Her er tale om en rente, som er lavere, end det gennemsnitlige afkast på aktier har været historisk. En rente på 6-7 pct. i det nuværende rentemiljø kunne f.eks. være et billån. Så spørgsmålet er, om man i det tilfælde bør betale sit billån helt af, før man begynder at investere? 

Det er der næppe et endegyldigt svar på. I sådan en situation er det vigtigt at huske på, at der ingen garanti er for, at aktiemarkedet leverer et afkast på 8 pct. om året.

Omvendt er det et sikkert “afkast” at betale af på gælden med en rente på 6-7 pct. Så selvom renten er lavere end det historiske afkast på aktiemarkedet, vil det for langt de fleste give mening at få betalt et billån med en rente på 6-7 pct. helt af, før man begynder at investere. Især hvis man som person er risikoavers. 

Du kan også forsøge at indhente et tilbud på et nyt billån via eksempelvis tjenesten Lendo for at se, om du kan få bragt renten ned.

Afdrage på realkreditlån eller investere? 🏠

Blandt de laveste renter er renterne på boliglån, selvom disse er steget i 2022 og 2023. Alt afhængig af, hvilken type boliglån der er tale om, og hvornår lånet er optaget, vil de fleste danskere have et boliglån med årlige omkostninger i procent (ÅOP) på mellem 2-6 pct.

Her skal man huske på, at alle boligejere udover selve renten betaler gebyrer i form af bidragssatser, og det betyder, at renterne på realkreditlån ligger i det spænd, afhængig af hvornår man har optaget lånet.

Med en ÅOP på eksempelvis 4 pct. er der 4 procentpoint forskel mellem det historiske afkast på aktier – før skat vel og mærke – og renten på boliglånet.

Spørgsmålet er så, om det giver mest mening at afdrage så meget på lånet som muligt eller eksempelvis sætte penge til side til investering eller ligefrem vælge et afdragsfrit lån med henblik på at kunne bruge sine overskydende penge på at investere.

Om det kan betale sig at investere for penge, man sparer på afdragsfrie realkreditlån, afhænger i høj grad af, hvad renten er på boliglånet.

For det første skal man have blik for, at afdragsfrie lån har højere bidragssatser end lån, hvor man som boligejer løbende afdrager. Når det er sagt, så er der personer, som bruger den metode.

Kræver robust økonomi  💪

I så fald skal man dog have den fornødne disciplin til løbende at investere de penge, som man får i hånden ved eksempelvis at tage et afdragsfrit lån.

Samtidig skal man gøre op med sig selv, om man vil tage et fastforrentede lån, hvor renten er højere – men fastlåst for en given periode – eller et variabelt forrentet lån, hvor renten er en smule lavere, når man optager lånet, men hvor renten både kan stige og falde over tid.

Derfor skal ens økonomi kunne klare et chok på aktiemarkedet, hvor aktierne falder 30-50 pct. på få måneder.

Opsummerende så afhænger det meget om den enkeltes risikoprofil, om man vil prioritere at investere, hvis man samtidig har gæld med 3-4 pct. i rente. Det kan ikke udelukkes, at det kan betale sig, men hvis man blot er en lille smule risikoavers, vil det være en fordel at høvle gælden ned først.

Har man omvendt været heldig at optage et boliglån med en fast rente på 1 pct. tilbage i 2021, svarende til en ÅOP på ca. 2 pct., så er der langt mere, der taler for, at man man med god samvittighed kan prioritere at sætte penge til side til investering i stedet for at fokusere på at afdrage gæld.

Da handelsomkostningerne imidlertid hurtigt løber op, er det vigtigt at vælge en investeringsplatform med generelt lave omkostninger som f.eks. Saxo Bank, Nordnet og eToro.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion👇

  • Af afdrage gæld giver et sikkert afkast. Men hvis renten på ens gæld er lav, kan det give mening at investere. Det kræver dog, at det forventede afkast på investeringen er mærkbart højere end renten på den gæld, man har.
  • Ved at investere, mens man har gæld, påtager man sig dog ekstra risiko, og der er mange overvejelser, man skal gøre, inden man vælger den strategi. Man skal bl.a. se på, om privatøkonomien kan klare yderligere rentestigninger og aktieuro.

Sammenlign tjenester

“Etoro” “Nordnet”
Etoro Nordnet
Invester i danske og udenlandske aktier for 0 pct. i kommission
Sæt fart på din formue med en kurtagefri månedsopsparing