Skal jeg afdrage gæld eller investere?

You are currently viewing Skal jeg afdrage gæld eller investere?

I privatøkonomiske bøger kan man somme tider læse, at man ikke skal begynde at investere, før man har nedbragt al sin gæld. At afdrage gæld giver et sikkert afkast i form af besparede renter, mens potentielle investeringsafkast er fugle på taget. Men når renterne er så lave, som de er, kan det ifølge nogle eksperter give mening at investere, selvom man har gæld, så længe det forventede afkast på en investering er mærkbart større end renteudgifterne på gælden.

Resume💡

  • I en række tilfælde kan det give mening at investere, selvom man har gæld. I så fald skal det forventede afkast på investeringen dog være mærkbart højere end renten på den gæld, man har. Det kan være tilfældet, hvis man f.eks. har et boliglån med en lav rente.

Er det bedst at afdrage gæld, før man begynder at investere?

Et klassisk spørgsmål inden for privatøkonomi er, om man overhovedet bør investere, hvis man ikke har afdraget al sin gæld. Det er også et interessant spørgsmål, og der er næppe et endegyldigt svar på det. Eller jo, i nogle tilfælde er der, mens det i andre tilfælde vil afhænge af personlige præferencer og risikoprofil, om man skal investere, selvom man har gæld.

Lad os se på en række forskellige eksempler.

Afdrage på forbrugslån eller investere?💰

Det er ret oplagt, at hvis man har dyr gæld, dvs. gæld med høje renter, såsom et forbrugslån, så er det næppe smart at investere, da man ville kunne bruge de investerede midler til at nedbringe gælden. Lad os forestille os en person, der har et forbrugslån med en rente på i omegnen af 10-15 pct.  I sådan et tilfælde vil det klart give mening at betale det lån af, før man begynder at investere. 

Årsagen er, at aktiemarkedet i gennemsnit giver 8 pct. i afkast. Nogle år har aktier leveret højere afkast, andre år har afkastet været mindre eller sågar negativt, såsom under finanskrisen. Men i gennemsnit har aktiemarkedet historisk leveret et afkast på cirka 8 pct. 

Hvis det forventede afkast på aktier er 8 pct., er afkastet tydeligvis langt mindre end det sikre “afkast”, som man kan få ved at betale af på eksempelvis et forbrugslån. Og derfor er det helt oplagt at få betalt sådan et lån ud, før man begynder at investere. Superinvestoren Warren Buffett blev en gang spurgt af en ven om, hvad hun skulle gøre med nogle penge, som hun havde til overs. Warren Buffett spurgte hende så, om hun skyldte penge væk. Det viste sig, at hun havde et lån på 18 pct. i rente.

Warren Buffett har givet flere gode råd, herunder til om det kan betale sig at investere, hvis man har dyr gæld
Warren Buffett i samtale med daværende amerikansk præsident, Barack Obama. Foto af Pete Souza

“Hvis jeg pludselig havde fået en sum ekstra penge og skyldte på mit betalingskort til en rente på 18 pct., ville jeg som det første betale gælden ned. Det er langt bedre end nogen anden investering,” sagde Warren Buffett ved Berkshire Hathways generalforsamling i 2020 ifølge nyhedsmediet Finans.

Han tilføjede, at han “ikke ville ane”, hvor han skulle tjene 18 pct. i afkast.

Betale billån af eller investere? 🚙

Men hvad så hvis renten på et lån er lavere – f.eks. i omegnen af 4-5 pct.? Her er tale om en rente, som er lavere, end det gennemsnitlige afkast på aktier har været historisk. En rente på 4-5 pct. i det nuværende rentemiljø kunne f.eks. være et billån. Så spørgsmålet er, om man i det tilfælde bør betale sit billån helt af, før man begynder at investere? 

Det er der næppe et endegyldigt svar på. I sådan en situation er det vigtigt at huske på, at der ingen garanti er for, at aktiemarkedet leverer et afkast på 8 pct. om året. Flere finanseksperter taler endda om, at vi skal vænne os til lavere afkast på aktier i de kommende år. 

Omvendt er det et sikkert “afkast” at betale af på gælden med en rente på 4-5 pct. Så selvom renten er lavere end det historiske afkast på aktiemarkedet, vil det for mange give mening at få betalt et billån med en rente på 4-5 pct. helt af, før man begynder at investere. Især hvis man som person er risikoavers. 

Afdrage på realkreditlån eller investere? 🏠

Blandt de laveste renter er renterne på boliglån. Alt afhængig af, hvilken type boliglån der er tale om, ligger de årlige omkostninger i procent (ÅOP) cirka på 0,7-2 pct. om året. Selve renterne er lavere, men oveni betaler alle boligejere gebyrer i form af bidragssatser, og det betyder, at renterne på realkreditlån ligger i det spænd, hvis man skal købe et hus i dag.

Med en ÅOP på eksempelvis 1,5 pct. er der 6,5 procentpoint forskel mellem det historiske afkast på aktier og renten på boliglånet. Spørgsmålet er så, om det giver mest mening at afdrage så meget på lånet som muligt eller eksempelvis sætte penge til side til investering eller ligefrem vælge et afdragsfrit lån med henblik på at kunne bruge sine overskydende penge på at investere.

Om det kan betale sig at investere for penge, man sparer på afdragsfrie realkreditlån, afhænger i høj grad af, hvad renten er på boliglånet.

For det første skal man have blik for, at afdragsfrie lån har højere bidragssatser end lån, hvor man som boligejer løbende afdrager. Når det er sagt, så er der personer, som bruger den metode. Selvom finansmanden Lars Tvede er rig, har han belånt sin bolig så meget som muligt for at kunne placere de overskydende penge i aktier.

“Du skal blot have et afkast, der er højere end renten plus omkostningerne, f.eks. bidragssatsen. Det er fuldstændig overvældende sandsynligt, at man på langt sigt slår det og dermed tjener penge,” har Lars Tvede udtalt til Euroinvestor.

Kræver robust økonomi  💪

I så fald skal man dog have den fornødne disciplin til løbende at investere de penge, som man får i hånden ved eksempelvis at tage et afdragsfrit lån. Dertil kommer, at ens økonomi skal kunne klare et chok på aktiemarkedet, hvor aktierne falder 30-50 pct. på få måneder.

Samtidig skal man gøre op med sig selv, om man vil tage et fastforrentede lån, hvor renten er højere – men dog fastlåst for en given periode – eller et variabelt forrentet lån, hvor renten er lavere, når man optager lånet, men hvor renten både kan stige og falde over tid. I de seneste mange år har det bedst kunne betale sig at have variabelt forrentede lån, fordi renten er faldet. Men i en cocktail med afdragsfrihed giver variabelt forrentede lån et ekstra risikoelement, og dermed skal ens økonomi både kunne klare rentestigninger samt store aktiefald, hvis man vælger at investere under de omstændigheder.

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Hvis du gerne vil blive klogere på, hvordan man som begynder kan komme i gang med at investere smart og enkelt, kan du læse Pengejournalens guide om emnet.
  • Pengejournalen er blandt meget andet også dykket ned i, hvordan investeringsguruer som Warren Buffett og Ray Dalio mener, at man kan sammensætte den bedste portefølje.

Konklusion👇

  • Af afdrage gæld giver et sikkert afkast. Men hvis renten på ens gæld er lav, kan det give mening at investere. Det kræver dog, at det forventede afkast på investeringen er mærkbart højere end renten på den gæld, man har.
  • Ved at investere, mens man har gæld, påtager man sig dog ekstra risiko, og der er mange overvejelser, man skal gøre, inden man vælger den strategi. Man skal bl.a. se på, om privatøkonomien kan klare rentestigninger og aktieuro.