Skift bank med realkreditlån (en grundig guide)

You are currently viewing Skift bank med realkreditlån (en grundig guide)
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

At skifte bank med et realkreditlån kræver grundig overvejelse. Her guider vi dig gennem de forskellige aspekter af processen, så du kan vurdere, om det kan betale sig, og du dermed får de bedste forudsætninger for at træffe den rigtige beslutning.

Resume 💡

  • Når man skifter bank, behøver man ikke at skifte realkreditinstitut, men der kan være fordele ved at gøre det.
  • Det er vigtigt at overveje både fordele og ulemper, inden man skifter bank og realkreditinstitut. Man skal bl.a. overveje, om fordelene ved at skifte realkreditinstitut opvejer eventuelle skifteomkostninger.

Overvejelser i forbindelse med at skifte bank og realkreditlån

Er du på udkig efter en ny bank, men i tvivl om, hvordan det påvirker dit realkreditlån? Kan det eksempelvis betale sig at samle bank og realkreditlån i samme koncern, og hvor meget koster det at skifte realkreditinstitut?

Her dykker vi ned i de overvejelser, du bør gøre dig, hvis du ønsker at skifte bank og i den forbindelse også ønsker at skifte realkreditinstitut.

Skal man flytte realkreditlån, når man skifter bank?

Når du skifter bank, er der ikke noget krav om, at du også skal skifte realkreditinstitut. Du kan således godt flytte bank, uden at det er ensbetydende med, at du også skal flytte dit realkreditlån.

Men der kan somme tider være en fordel i at have både bank og realkreditlån i samme koncern eller hos den koncern, som den pågældende bank samarbejder med. Det kan nogen steder således give dig en bedre samlet aftale med banken, da banken ser dig som en mere attraktiv kunde, jo flere aktiviteter i din økonomi som du flytter med over til banken.

Når man har hele sin økonomi samlet i banken og har tilknyttet sin Nemkonto, ser banken dig således som en helkunde og evt. fordelskunde, og for de kunder vil der typisk være bedre vilkår end øvrige kunder.

Men det er vigtigt at huske på, at der som regel er gebyrer forbundet med at skifte realkreditinstitut, fordi du skal opsige dit eksisterende realkreditlån og optage et nyt lån, hvis du ønsker at skifte realkreditselskab. Det er dermed vigtigt at overveje både fordele og ulemper.

Hvornår giver det mening at skifte realkreditinstitut?

Der kan være flere tilfælde, hvor det kan være en fordel at skifte realkreditinstitut. Ønsker du at skifte bank, kan der være fordele og besparelser hos den bank, du ønsker at skifte til, hvis du samler hele din økonomi i den pågældende bank og dermed også flytter dit realkreditlån.

Der er som nævnt som regel gebyrer forbundet med at skifte realkreditinstitut, men her bør man forhandle og forsøge at få det “nye” realkreditinstitut til at betale nogle af de gebyrer, der er forbundet med skiftet, også kaldet skifteomkostninger.

Der er intet formelt krav om, at man skal have bank og realkreditinstitut i samme koncern eller i en bank, som samarbejder med det pågældende realkreditinstitut.

Det giver desuden mening at undersøge markedet, hvis man alligevel har besluttet sig for at omlægge sit realkreditlån. Det kan f.eks. være, at man har et fastforrentet lån med en lav kuponrente, og man ønsker at indkassere kursgevinsten og nedbringe den tilbageværende gæld på boliglånet.

Årsagen til, at man i det tilfælde bør undersøge markedet, er, at der kan være forskelle hos de forskellige realkreditinstitutter, hvad angår gebyrer (bidragssatser) og obligationskurser, hvilket til sammen kan løbe op i mange penge over et helt låns løbetid.

At vælge det billigste realkreditinstitut kan dermed potentielt føre til betydelige besparelser over lånets løbetid, og derfor giver det mening at undersøge markedet grundigt.

Der er forskellige værktøjer og tjenester, som man kan benytte til at sammenligne de forskellige tilbud på markedet. Eksempelvis kan man bruge Mybanker eller Findbank, som indhenter tilbud på tværs af en lang række forskellige banker, så bankerne på den måde kommer til at konkurrere om dig som kunde.

Er det en fordel at have realkreditlån og bankydelser samme sted?

At have bank og realkreditlån i samme koncern kan give bedre vilkår, da banken ser dig som en mere attraktiv kunde.

Jo flere forretninger du har gennem banken, desto bedre kunde er du for banken, og du kan muligvis få bedre vilkår i form af bedre renter, færre gebyrer osv.

Ønsker du at skifte realkreditinstitut, er det vigtigt at forhandle med din nye bank for at få dem til at betale så meget som muligt af skifteomkostningerne.

Hvad koster det at skifte realkreditinstitut?

Flytter du realkreditinstitut, skal du optage et nyt lån og indfri det gamle lån. Det koster i omegnen af 20.000 kr. at omlægge et typisk realkreditlån på 3 mio. kr.

Hvis du ønsker at skifte realkreditinstitut og dermed optage et nyt realkreditlån, kan det betale sig sammenligne de forskellige lånemuligheder ved at indhente forskellige tilbud på tværs af institutterne.

Udover gebyrer i forbindelse med skiftet skal du huske, at kursen på obligationerne bag dit gamle og nye lån kan påvirke, hvor meget du skal låne for at indfri det gamle lån. Med de store kursfald på fastforrentede lån vil der imidlertid være tale om kursgevinster for langt de fleste med fastforrentede lån. Skulle renterne falde herfra, er det vigtigt at huske, at man som privatkunde altid kan indfri fastforrentede lån til kurs 100.

Hvad koster det at skifte bank?

Ifølge bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, må landets banker ikke opkræve gebyrer for at lukke indlånskonti, så længe man har haft den pågældende konto i minimum 12 måneder.

Så hvis man ikke har en pensionsopsparing eller lån i banken, er det gratis at lukke aftalen med sin gamle bank. Videre oplyser Finans Danmark, at flytning af betalingskonti skal ske inden for 12 arbejdsdage fra den dag, den nye bank får besked om overflytningen.

Hvilke realkreditinstitutter er der at vælge mellem?

I Danmark er der fire realkreditinstitutter, som man kan vælge mellem, hvis man ønsker at optage et realkreditlån.

  • Nykredit/Totalkredit
  • Realkredit Danmark (Danske Bank)
  • Nordea Kredit (Nordea)
  • Jyske Kredit (Jyske Bank)

Nykredit er landets største formidler af realkreditlån. Den store udbredelse har realkreditkoncernen bl.a., fordi man samarbejder med langt de fleste øvrige banker om at formidle lån gennem Totalkredit. Er du boligkunde hos en dansk lokalbank, regional bank samt mange landsdækkende banker (bortset fra Danske Bank, Nordea og Jyske Bank), vil du således typisk have dit boliglån i Totalkredit.

Hvilket realkreditlån skal jeg vælge?

Hvis du ønsker at skifte realkreditinstitut, giver det god mening at overveje, hvilket realkreditlån du vælger fremover.

Som nævnt er der for mange boligejere med fastforrentede lån mulighed for at indkassere kursgevinster og dermed nedbringe boliggælden ved at foretage enten en skrå konvertering, hvor man går fra fast til variabel rente, eller en opkonvertering, hvor man går fra en lav fast rente til en højere fast rente.

Valget mellem variabel eller fast rente er en vigtig overvejelse, når du skifter bank og realkreditinstitut.

Fastforrentede lån giver en vis stabilitet og forudsigelighed i låneperioden. Renten er fastlagt i hele lånets løbetid. Det giver en garanti mod fremtidige rentestigninger, men renten er pt. en smule højere end på variabelt forrentede lån. Dette skyldes, at investorerne kræver en højere rente for at stille deres penge til rådighed over en længere tidsperiode.

Variabelt forrentede lån, også kendt som flekslån, har en rente, der er fastsat i en kortere tidsperiode, f.eks. 6 måneder og op til 5-10 år. Dette betyder, at renten kan ændre sig over tid afhængig af den økonomiske situation. Man skal dermed have en solid økonomi, hvis man ønsker et variabelt forrentet lån, så man kan klare en eventuel yderligere stigning i renten.

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion👇

  • Der er intet krav om, at man skal skifte realkreditlån, når man skifter bank. Det kan somme tider godt betale sig, fordi man ofte kan få bedre vilkår, hvis man samler hele sin økonomi i en pågældende bank.
  • Men det er som regel forbundet med gebyrer at flytte realkreditlån. I den forbindelse kan man forsøge at forhandle med det nye institut i forhold til, at de kan betale nogle eller alle skifteomkostninger.
  • Man står som regel i den bedste (forhandlings)situation, hvis man indhenter tilbud fra flere banker, hvilket man bl.a. kan bruge Mybanker til.

Ønsker du at spare penge på dit boliglån?

Lad bankerne konkurrere om dig og find ud af, om du kan opnå økonomiske besparelser eller mere attraktive vilkår på dit boliglån ved at skifte bank.