Top 10: Her er de billigste banker til boliglån

You are currently viewing Top 10: Her er de billigste banker til boliglån
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

At navigere i boliglånsjunglen kan være en udfordring – specielt med det brede udvalg af boliglån, forskellige rentesatser og banker at vælge imellem. Dertil kommer, at et boliglån ofte er en langvarig forpligtelse, og derfor er det væsentligt at finde et boliglån, der passer til bedst til den enkelte.

Ved at gennemgå denne liste får du et indblik i, hvor du kan finde de laveste renter, og dermed hvor du potentielt kan spare mest på dit boliglån. Uanset om du er førstegangskøber, eller du overvejer at skifte dit eksisterende boliglån, vil listen give dig et godt udgangspunkt. Listen er udarbejdet med udgangspunkt i data fra Pengepriser.dk, der er et samarbejde med Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark.

Resume 💡

 • Ifølge data fra Pengepriser.dk topper Danske Bank listen med den laveste rente på boliglån med en aktuel rentesats på 4,90 pct. efterfulgt af Lægernes Bank med en rente på 5,10 pct. Merkur Andelskasse tager tredjepladsen med en rente på 5,50 pct.
 • Det er dog vigtigt at bemærke, at ikke alle banker samarbejder med Pengepriser.dk, og dermed indeholder opgørelsen ikke det fulde overblik over alle bankers rentesatser på boliglån.

Overblik over de billigste boliglån

Når det kommer til at finde det rigtige boliglån, kan det virke overvældende med de mange muligheder. Vi har forenklet processen ved at samle de 10 billigste boliglån baseret på gennemsnitsrenter fra en lang række af landets banker.

Data er indhentet fra Pengepriser.dk, der er et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark og finansieres af sidstnævnte, der er bankernes og realkreditinstitutternes interesseorganisation.

Top 10 over banker med billigste boliglån

 1. Danske Bank (4,90%)
 2. Lægernes Bank (5,10%)
 3. Merkur Andelskasse (5,50%)
 4. Jyske Bank (5,50%)
 5. Ringkjøbing Landbobank (5,80%)
 6. Sparekassen Thy (6,00%)
 7. Vestjysk Bank (6,80%)
 8. Nykredit Bank (6,90%)
 9. Lån & Spar Bank (7,80%)
 10. Fynske Bank (7,80%)

Kilde: Pengepriser.dk (Bemærk at ikke alle banker indberetter tal til Pengepriser.dk)

Rentesatserne udgør en gennemsnitlig ÅOP (årlige omkostninger i procent), der er udregnet som et gennemsnit mellem den højeste og laveste rente tilbudt af det pågældende pengeinstitut.

Det er værd at notere, at den endelige rente, du bliver tilbudt, kan variere. Det afhænger af en række faktorer, herunder typen og størrelsen af lånet, dets løbetid, din økonomiske situation og dine samlede engagementer i banken.

Hvis du ønsker at finde ud af, hvor du kan få det billigste boliglån, kan du gøre brug af sammenligningstjenester som Mybanker og Findbank, der indhenter tilbud på boliglån på tværs af banksektoren.

Blandt de banker, som indberetter rentesatser til Pengepriser.dk, er det aktuelt Danske Bank, som kan tilbyde den laveste rentesats på boliglån.

ÅOP for boliglån beregnes i den konkrete beregning ifølge Pengepriser på baggrund af følgende antagelser:

 • Låntypen er et annuitetslån på 500.000 kr.
 • Lånet har en løbetid på 30 år.
 • Der etableres et nyt ejerpantebrev eller pantebrev på det fulde lånebeløb samt stiftelsesomkostninger.

Listen tager udgangspunkt i renten på bankernes boliglån og skal dermed ikke forveksles med rentesatsen på realkreditlån. Forskellen på de to boliglånstyper uddybes under tabellen.

Tabel over billigste boliglån hos de banker, som indberetter tal Pengepriser.dk.

BankGennemsnitlig renteLånetype
Danske Bank 4,90%(Danske Bolig Fri – Belåningsgrad 0-80%)
Lægernes Bank 5,10%(Lægernes Boliglån m/NEMkonto
Lægernes Bank5,40%(Boliglån m/NEMKonto)
Merkur Andelskasse5,50%(Boliglån, almindelige)
Jyske Bank5,50%(Jyske Renteloft (5,00%) – udløb 1. juli 2027)
Jyske Bank5,70%(Jyske Renteloft (5,00%) – udløb 1. juli 2029)
Ringkjøbing Landbobank5,80%(Boliglån uden pant)
Sparekassen Thy6,00%(Boliglån > 80%)
Lægernes Bank6,70%(Boliglån)
Vestjysk Bank6,80%(Boliglån)
Nykredit Bank6,90%(Indenfor 80% af ejerboligens værdi, BoligBank 365)
Nykredit Bank7,70%(Indenfor 80% af ejerboligens værdi, BoligBank 360)
Lån & Spar Bank7,80%(Alm. Boliglån (Lån & Spar BoligPrioritet))
Fynske Bank7,80%(Fynske Boliglån)
Sparekassen Thy7,90%(Boliglån)
Danske Andelskassers Bank8,20%(Boliglån førstegangskøber)
Nordea Danmark8,30%(Boliglån)
Sparekassen Kronjylland8,50%(Boligkredit)
Jyske Bank8,60%(Boliglån, Jyske Premium)
Jyske Bank8,70%(Boliglån)
Arbejdernes Landsbank8,80%(AL-Boliglån)
Danske Andelskassers Bank9,30%(Boliglån)
Danske Bank9,40%(Boliglån – Primært 80-95% )
Lån & Spar Bank9,40%(Fastrente Boliglån (Lån & Spar BoligPrioritet Fast)
Sydbank9,50%(Sydbank Boliglån)
Sparekassen Kronjylland10,20%(Boliglån )
Nykredit Bank10,20%(Indenfor 80% af ejerboligens værdi, BoligBank)
Spar Nord Bank10,50%(Boliglån)
Ringkjøbing Landbobank13,70%(Boliglån med pant)
Kilde: Pengepriser.dk Pengejournalen har frasorteret energi- og klimalån samt lån til økologisk byggeri for at tage udgangspunkt i de mest almindelige lånetyper, som man kan få til et almindeligt boligkøb, eller hvis man vil udskifte sit eksisterende boliglån.

Som man kan se af listen, har Danske Bank i gennemsnit aktuelt den laveste rentesats på boliglån blandt de banker, der indberetter tal til Pengepriser.dk.

Der kan være mange penge at spare ved at sondere markedet, når man skal optage et boliglån.

Rentesatserne svinger mellem knap 5 pct. og op til knap 14 pct. afhængig af, hvilken bank der er tale om. Der kan dermed være mange penge at spare ved at indhente tilbud fra flere banker.

Hvad er forskellen på bankernes boliglån og realkreditlån?

Både realkreditlån og bankernes boliglån spiller en vigtig rolle i finansieringen af boligkøb i Danmark, men de fungerer på forskellige måder og har forskellige fordele og ulemper.

Et realkreditlån er et lån, som realkreditinstitutterne udsteder ved at sælge de bagvedliggende obligationer på lånet til investorer. Lånet står først i pantrækkefølgen, hvis boligejerne kommer i problemer med at betale afdraget. Derfor har realkreditlån generelt også en lavere rente, men realkreditlån må højest udgøre 80 pct. af boligens værdi.

For at finansiere resten af et boligkøb kan man vælge at finde 15 pct. af finansieringen gennem et banklån. De resterende 5 pct. skal ifølge reglerne komme fra boligkøberen selv.

Nogle boligejere vælger dog at finansiere hele deres bolig med et bankboliglån, som kan være mere fleksibelt end et realkreditlån. Et bankboliglån kan oprettes som en form for kassekredit, som giver boligejeren større fleksibilitet med tilbagebetalingen.

Det er dog vigtigt at huske, at selvom bankboliglån kan være mere fleksible, kan de også være forbundet med højere renter sammenlignet med realkreditlån. Nogle bankboliglån er dog ret konkurrencedygtige i forhold til realkreditlån, og derfor er de også blevet mere populære i de senere år – ikke mindst som følge af de stigende renter, hvilket har gjort bankboliglån til et reelt alternativt til realkreditlån.

Som grundregel er det vigtigt at vurdere dine egne individuelle behov og økonomiske forhold, før du vælger hvilken type lån, der passer bedst til dig.

Hvad er Pengepriser.dk?

Ovenstående tal i tabellen kommer fra Pengepriser.dk. For at hjælpe forbrugerne med at sammenligne priserne på finansielle produkter er Pengepriser.dk etableret for at skabe en platform, hvor priserne på forskellige pengeinstitutter kan sammenlignes.

Hvert pengeinstitut er ansvarlig for nøjagtigheden af de informationer, de indtaster på platformen. Disse informationer opdateres løbende, så priserne på Pengepriser.dk afspejler de aktuelle satser hos de deltagende pengeinstitutter, oplyser Pengepriser.dk på sin hjemmeside.

Pengepriser.dk er skabt i et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark.

Hvis du vil vide mere… 📖

 • Ønsker du at skifte til en anden bank, end den du har i dag? Den gode nyhed er, at det er meget simpelt at skifte bank, hvis man har en simpel økonomi. I denne artikel af Pengejournalen kan du læse mere om, hvad det kræver at skifte bank.

Konklusion👇

 • Blandt danske banker har Danske Bank, Lægernes Bank og Merkur Andelskasse aktuelt de laveste rentesatser på boliglån.
 • Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle banker er repræsenteret på Pengepriser.dk, og derfor er det værd at foretage yderligere research for at sikre, at man finder det bedst mulige boliglån, der passer til ens individuelle behov og økonomiske situation.

Ønsker du at spare penge på dit boliglån?

Lad bankerne konkurrere om dig og find ud af, om du kan opnå økonomiske besparelser eller mere attraktive vilkår på dit boliglån ved at skifte bank.