Topskat i 2024: Så meget kan du tjene om året

You are currently viewing Topskat i 2024: Så meget kan du tjene om året
Denne side indeholder annoncelinks til vores partnere. Pengejournalen kan modtage kompensation, når der klikkes på et link.

SMV-regeringen har præsenteret et nyt regeringsgrundlag, som indebærer en reform af skattesystemet. Her ser vi nærmere på, hvad aftalen indebærer, og hvad skatteborgerne har udsigt til at betale i skat i fremtiden.

Resume 💡

  • Regeringen lægger op til at reformere skattesystemet. Det indebærer at nedsætte topskattesatsen med 7,5 procentpoint for indkomster op til 750.000 kr. før am-bidrag, og samtidig lægger man op til at forhøje topskattesatsen med 5 pct. for indkomster over 2,5 mio. kr. før am-bidrag.

Topskat, mellemskat og top-topskat

Danmark har fået en ny regering – den såkaldte SMV-regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre. Et af de områder, som står foran forandring, er skattesystemet, som den nye regering lægger op til at reformere.

I det regeringsgrundlag, som regeringen offentliggjorde i december, fremgår det, at flere danskere skal slippe billigere i skat for, at det skal blive mere attraktivt at arbejde samt for at øge danskernes rådighedsbeløb.

Den nye SMV-regering lægger op til, at flere danskere skal slippe billigere i skat. Men man lægger samtidig op til, at meget høje indkomster beskattes hårdere.

I regeringsgrundlaget “Ansvar for Danmark – Det politiske grundlag for Danmarks regering” lyder det således, at regeringen bl.a. vil indføre en mellemskat og en top-topskat. Her ser vi nærmere på de ændringer, som regeringen lægger op til.

Det forventes, at regeringen fremsætter lovforslaget i 2023. Og dermed kan de nye regler komme til at gælde allerede fra 2024. Sagen er nemlig, at SMV-regeringen har et flertal i Folketinget og dermed er man ikke afhængig af opbakning fra andre politiske partier for at gennemføre tiltagene.

HUSK 

  • Regeringens forslag til en ændring af skattesystemet er endnu ikke vedtaget i Folketinget

Dog er det først, når det er vedtaget i Folketinget, at vi med sikkerhed kan sige, hvornår ændringerne kommer til at gælde fra, og hvad de helt præcist indebærer.

Hvordan kommer mellemskatten og topskatten til at se ud i fremtiden?

Konkret ønsker regeringen at nedsætte topskattesatsen med 7,5 procentpoint for indkomster op til 750.000 kr. før am-bidrag.

  • Ny mellemskat: Topskatten på 15 pct. betales i dag af indkomster, der overstiger 618.370 kr. før arbejdsmarkedsbidrag. Fra den grænse og op til 750.000 kr. før am-bidrag er regeringens ønske at nedsætte topskattesatsen fra 15 pct. til 7,5 pct. Her bliver der altså tale om en ny mellemskat, som ikke eksisterer i dag.
  • Topskat: Efter de 750.000 kr. før am-bidrag og op til en indkomst på 2,5 mio. kr. skal man betale almindelig topskat på 15 pct. Det er den samme sats, som topskatten er i dag.
  • Top-topskat: Som noget nyt ønsker regeringen også at indføre en top-topskat på indkomster over 2,5 mio. kr. Indkomster over 2,5 mio. kr. bliver altså beskattet med 20 pct. i topskat af den sidst tjente krone.

Dertil kommer, at regeringen ønsker at:

  • Forhøje beskæftigelsesfradraget
  • Forhøje det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere
Færre danskere kommer til at betale topskat, når de nye skatteregler bliver vedtaget i Folketinget.

Igen er det dog vigtigt at understrege, at ovenstående regeringsgrundlag ikke er vedtaget i Folketinget endnu. Først når det er sker, ved vi, hvornår reglerne kommer til at gælde fra.

Hvad er topskatten i 2023 og i tidligere år?

Som man kan se af den nedenstående tabel, så er grænsen for topskat løbende blevet hævet i de senere år. I 2023 er grænsen for topskat 618.370 kr. før am-bidrag og 568.900 kr. efter am-bidrag.

ÅrstalTopskattegrænse målt efter am-bidrag
Topskattegrænse i 2023568.900 kr.
Topskattegrænse i 2022552.500 kr.
Topskattegrænse i 2021544.800 kr.
Topskattegrænse i 2020531.000 kr.
Topskattegrænse i 2019513.400 kr.
Kilde: SKAT

Hvis du vil vide mere… 📖

Konklusion 👇

  • Regeringen lægger som noget nyt op til at indføre en mellemskat på 7,5 pct. for indkomster op til 750.000 kr., og så vil man indføre en top-topskat på 5 pct.

Er du træt af 0 pct. i rente i banken?

Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05 pct. i rente på dit indlån, uden du skal binde dine penge. Det er den højest mulige rente på det danske marked. Renten afhænger af dit indlåns størrelse.