Topskatteprocent i 2023: Betaler man topskat af hele beløbet?

You are currently viewing Topskatteprocent i 2023: Betaler man topskat af hele beløbet?

Ønsker du at blive klogere på, hvordan topskatten fungerer, hvornår man skal betale topskat i 2023, og hvor meget man konkret skal betale af sin lønindkomst? Så kan du her læse mere om emnet.

Resume 💡

  • I 2023 skal man betale 15 pct. i topskat af personlig indkomst, som overstiger 568.900 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Man skal altså ikke betale topskat af hele sin løn.

Topskatten i 2023: Procent og beløbsgrænse

Nærmer du dig grænsen for topskat, og er du interesseret i at blive klogere på, om det rammer dig – og i givet fald hvordan – så kan du blive klogere her, hvor vi ser nærmere på topskattesatsen og beløbsgrænsen i 2023.

Hvad er topskatteprocenten i 2023?

Topskatteprocenten er 15 pct. i 2023. Dvs. har man en lønindkomst, som på årsbasis overstiger topskattegrænsen, så skal man betale yderligere 15 pct. i skat af den del af indkomsten, som overstiger topskattegrænsen.

Man skal kun betale topskat af det beløb, som overstiger topskattegrænsen.

Den nye SMV-regering meldte i slutningen af 2022 ud, at man ønsker at ændre skattesystemet, men det får ingen indvirkning på skattesatserne i 2023, da tiltaget først skal fremsættes og vedtages i Folketinget.

Hvad er topskattegrænsen i 2023?

Topskattegrænsen i 2023 er fastlagt sådan, at man ifølge SKAT skal betale topskat af den personlige indkomst, som overstiger 568.900 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag (618.370 kr. før arbejdsmarkedsbidrag)

Derudover oplyser SKAT, at eventuel positiv nettokapitalindkomst, som overstiger 47.400 kr., også medregnes i grundlaget for topskatten.

Topskatten på de 15 pct. rammer altså kun en, hvis man tjener mere end 568.900 kr. efter am-bidrag (618.370 kr. før am-bidrag). Det svarer til, at man kan tjene cirka 51.500 kr. i gennemsnit om måneden og slippe for at betale topskat, men overstiger den gennemsnitlige månedsløn det beløb, så kommer man alt andet lige til at betale topskat.

Når det er sagt, er der forskellige muligheder for at undgå at betale topskat, hvis man tjener mere end topskattegrænsen. Man kan f.eks. indbetale ekstra til en ratepension som led i at undgå topskat, som Pengejournalen tidligere har beskrevet.

ÅrstalTopskattegrænse målt efter am-bidrag
Topskattegrænse i 2023568.900 kr.
Topskattegrænse i 2022552.500 kr.
Topskattegrænse i 2021544.800 kr.
Topskattegrænse i 2020531.000 kr.
Topskattegrænse i 2019513.400 kr.
Kilde: SKAT

Hvis du vil vide mere… 📖

  • Topskatten for 2024 er ikke lagt fast endnu, men Pengejournalen har tidligere dykket ned i, hvordan topskatten i 2024 har udsigt til at blive skruet sammen.

Konklusion 👇

  • I 2023 er topskatteprocenten 15 pct., og man skal kun betale de 15 pct. af personlig indkomst, som overstiger 568.900 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.